Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili EKhana

Isimangaliso Sesibili EKhana

MARKU 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 JOHANE 4:43-54

  • UJESU USHUMAYELA NGOKUTHI “UMBUSO KANKULUNKULU USUSONDELE”

  • WELAPHA UMFANA EKUDE NAYE

Ngemva kokuhlala izinsuku ezingaba mbili eSamariya, uJesu uyasuka aye endaweni yangakubo. Ubesemkhankasweni omkhulu wokushumayela eJudiya, kodwa njengoba ebuyela eGalile, akayile ukuyophumula. Kunalokho, uqala inkonzo enkulu nakakhulu endaweni akhulela kuyo. Kungenzeka uJesu akalindele ukuba bamamukele kahle lapho, ngoba njengoba asho, “umprofethi akadunyiswa ezweni lakubo.” (Johane 4:44) Kunokuba baqhubeke benaye, abafundi bakhe babuyela emindenini yabo nasemisebenzini ababeyenza ngaphambili.

UJesu ushumayela muphi umyalezo? Umyalezo othi: “UMbuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani, nibe nokholo ezindabeni ezinhle.” (Marku 1:15) Basabela kanjani abantu? Empeleni, abaningi eGalile bamamukela kahle uJesu, bayamhlonipha. Lokhu akubangelwa umyalezo wakhe kuphela. Ezinyangeni ezimbalwa ngaphambili, abanye abavela eGalile babekhona ePhasikeni eJerusalema futhi bambona uJesu enza izibonakaliso ezinkulu.—Johane 2:23.

UJesu uyiqala kuyiphi indawo yaseGalile inkonzo yakhe enkulu? Kubonakala sengathi uyiqala eKhana, lapho aphendula khona amanzi aba yiwayini edilini lomshado. Njengoba elapho uJesu utshelwa ngomfana ogulela ukufa. Lo mfana uyindodana yesikhulu sikahulumeni ophethwe uHerode Antipase, inkosi kamuva enquma ikhanda likaJohane uMbhapathizi. Lesi sikhulu sizwile ukuthi uJesu ufikile eKhana evela eJudiya. Ngakho siyasuka emzini waso eKapernawume siye eKhana siyofuna uJesu. Lesi sikhulu esisosizini sincenga uJesu: “Nkosi, yehla ngaphambi kokuba umntanami afe.”—Johane 4:49.

UJesu uphendula le ndoda ngamazwi okumelwe ukuba ayayimangaza: “Hamba; indodana yakho iyaphila.” (Johane 4:50) Lesi sikhulu sikaHerode siyamkholwa uJesu, bese sihamba sibuyela ekhaya. Sisesendleleni sihlangatshezwa izinceku zaso, ebeziphuthuma ukuzosixoxela izindaba ezinhle. Indodana yaso isiluleme! Sizama ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani, sibuza izinceku ‘ube ngcono nini?’

Ziphendula zithi: “Umkhuhlane umyeke izolo ngehora lesikhombisa.”—Johane 4:52.

Isikhulu siyaqaphela ukuthi yiso kanye isikhathi uJesu asho ngaso ukuthi “Indodana yakho iyaphila.” Ngemva kwalokho, le ndoda ecebe ngokwanele ukuba ibe nezinceku, kanye nawo wonke umndeni wayo, baba abalandeli bakaKristu.

Ngakho sezimbili izimangaliso uJesu azenze eKhana, waphendula amanzi aba iwayini kamuva welapha umfana eqhele ngamakhilomitha angaba ngu-26. Akuzona lezi kuphela izimangaliso azenzayo. Kodwa lesi simangaliso sibalulekile ngoba sibonisa ukuthi usebuyile eGalile. Akungabazeki ukuthi ungumprofethi ogunyazwe uNkulunkulu, kodwa lo mprofethi ‘uzodunyiswa’ ngezinga elingakanani “ezweni lakubo”?

Lokho kuzocaca njengoba uJesu eya kubo eNazaretha. Yini emlindele lapho?