Kule ngxenye sizohlola ukulandisa kweBhayibheli okufakazela amandla kaJehova okudala, okubhubhisa, okuvikela nawokubuyisela. Ukuqonda indlela uJehova uNkulunkulu, ‘onamandla amakhulu,’ awasebenzisa ngayo “amandla ashukumisayo” kuyokwenza izinhliziyo zethu zithuthumele.—Isaya 40:26.