Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Sondela KuJehova

UNkulunkulu ukumema ukuba usondele kuye. Le ncwadi izokubonisa eBhayibhelini ukuthi ungakwenza kanjani lokho.

Isandulela

Ungakwazi ukuba nobuhlobo obuhlala njalo noJehova uNkulunkulu.

ISAHLUKO 1

“Bheka! Lo NguNkulunkulu Wethu”

UMose wayelibuzelani igama likaNkulunkulu ngoba wayeselazi kakade?

ISAHLUKO 2

‘Ungasondela’ Ngempela Yini “KuNkulunkulu”?

UJehova uNkulunkulu, uMdali wezulu nomhlaba, usinika isimemo nesithembiso.

ISAHLUKO 3

“Ungcwele, Ungcwele, Ungcwele UJehova”

Kungani iBhayibheli lihlobanisa ubungcwele nobuhle?

ISAHLUKO 4

“UJehova . . . Mkhulu Ngamandla”

Ingabe amandla kaNkulunkulu kufanele asenze simesabe? Zombili izimpendulo ezithi yebo nethi cha zilungile.

ISAHLUKO 5

Amandla Okudala—“UMenzi Wezulu Nomhlaba”

Kusukela elangeni lethu elikhulu kuya enyonini encane, indalo kaNkulunkulu ingasifunda okuthile okubalulekile ngaye.

ISAHLUKO 6

Amandla Okubhubhisa—“UJehova Uyindoda Yempi”

UNkulunkulu wokuthula” angalwa kanjani?

ISAHLUKO 7

Amandla Avikelayo—‘UNkulunkulu Uyisiphephelo Sethu’

UNkulunkulu uzivikela ngezindlela ezimbili izinceku zakhe, kodwa enye yazo ibaluleke ngaphezu kwenye.

ISAHLUKO 8

Amandla Okubuyisela—UJehova ‘Wenza Konke Kube Kusha’

UJehova usekubuyisele ukukhulekela okumsulwa. Yini azoyibuyisela esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 9

‘UKristu Ungamandla KaNkulunkulu’

Izimangaliso nezimfundiso zikaJesu Kristu zibonisani ngoJehova?

ISAHLUKO 10

‘Lingisani UNkulunkulu’ Ekusebenziseni Kwenu Amandla

Kungenzeka unamandla amakhulu kunokuba uqaphela—ungawasebenzisa kanjani ngendlela efanele?

ISAHLUKO 11

“Zonke Izindlela Zakhe Ziwubulungisa”

Kukanjani ubulungisa bukaNkulunkulu buyimfanelo esenza simthande?

ISAHLUKO 12

“Ingabe Kukhona Ukungabi Nabulungisa KuNkulunkulu?”

Uma uJehova ekuzonda ukungabi nabulungisa, kungani kugcwele pho emhlabeni?

ISAHLUKO 13

“Umthetho KaJehova Uphelele”

Isimiso somthetho singalukhuthaza kanjani uthando?

ISAHLUKO 14

UJehova Ulungiselela ‘Isihlengo Sabaningi’

Imfundiso elula kepha enamandla ingakusiza usondele kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 15

UJesu ‘Umisa Ubulungisa Emhlabeni’

UJesu wabukhuthaza kanjani ubulungisa esikhathini esidlule? Ukwenza kanjani manje lokho? Uyobumisa kanjani ubulungisa esikhathini esizayo?

ISAHLUKO 16

‘Bonisa Ubulungisa’ Ekuhambeni NoNkulunkulu

Kungani uJesu axwayisa: “Yekani ukwahlulela ukuze ningahlulelwa”?

ISAHLUKO 17

“O Ukujula Kokuhlakanipha KukaNkulunkulu!”

Kungani ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kudlula ngisho ulwazi nokuqonda kwakhe?

ISAHLUKO 18

Ukuhlakanipha ‘Okusezwini LikaNkulunkulu’

Kungani uNkulunkulu asebenzisa abantu ukuba balobe iBhayibheli kunokuba asebenzise izingelosi noma alilobe yena?

ISAHLUKO 19

“Ukuhlakanipha KukaNkulunkulu Okusemfihlweni Engcwele”

Iyini le mfihlo engcwele uNkulunkulu ake ayifihla kodwa manje aseyembulile?

ISAHLUKO 20

“Unenhliziyo Ehlakaniphile”—Kodwa Uthobekile

Kungenzeka kanjani ukuba iNkosi EnguMbusi wendawo yonke ithobeke?

ISAHLUKO 21

UJesu Wembula “Ukuhlakanipha Okuvela KuNkulunkulu”

Kwenzeka kanjani ukuba izimfundiso zikaJesu zenze amasosha ayethunywe ukuba ambambe abuye elambatha?

ISAHLUKO 22

Ingabe Uyakusebenzisa “Ukuhlakanipha Okuvela Phezulu” Ekuphileni Kwakho?

IBhayibheli lichaza izihluthulelo ezine ezingakusiza uhlakulele ukuhlakanipha kukaNkulunkulu.

ISAHLUKO 23

“Yena Wasithanda Kuqala”

Isho ukuthini ngempela inkulumo ethi “uNkulunkulu uluthando”?

ISAHLUKO 24

Akukho ‘Okungasihlukanisa Nothando LukaNkulunkulu’

Washintshe amanga okuthi awuthandeki noma awulutho kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 25

“Ububele Besisa BukaNkulunkulu Wethu”

Imizwa kaNkulunkulu ngawe ifana kanjani nekamama ngomntanakhe?

ISAHLUKO  26

UNkulunkulu ‘Okulungele Ukuthethelela’

Uma uNkulunkulu ekhumbula yonke into, angathethelela kanjani abuye akhohlwe?

ISAHLUKO  27

“Yeka Ukuthi Bukhulu Kangakanani Ubuhle Bakhe!”

Buyini ngempela ubuhle bukaNkulunkulu?

ISAHLUKO  28

“Wena Wedwa Uqotho”

Kungani ubuqotho bukaNkulunkulu budlula ukwethembeka kwakhe?

ISAHLUKO  29

‘Ukwazi Uthando LukaKristu’

Izici ezintathu zothando lukaJesu zilubonakalisa ngendlela ephelele uthando lukaJehova.

ISAHLUKO  30

“Qhubeka Uhamba Othandweni”

Eyoku-1 Korinte iqokomisa izindlela ezingu-14 esingabonisa ngazo uthando.

ISAHLUKO  31

‘Sondela KuNkulunkulu, Naye Uyosondela Kuwe’

Yimuphi umbuzo obaluleke kunayo yonke ongazibuza wona? Uyowuphendula kanjani?