Lalela UNkulunkulu Uphile Phakade

UMdali ufuna ukusiqondisa, asivikele futhi asibusise.

Isandulela

Ngenxa yokuthi uyabathanda abantu, uNkulunkulu usifundisa indlela yokuphila engcono kakhulu.

Simlalela Kanjani UNkulunkulu?

Kufanele sazi ukuthi yini okufanele siyenze nokuthi ubani ongasisiza.

Ungubani UNkulunkulu Weqiniso?

Singafunda ngegama lakhe sithole nezinye izimfanelo zakhe.

Kwakunjani Ukuphila EPharadesi?

Ingxenye yokuqala yeBhayibheli iyakuchaza lokho.

UZamcolo Omkhulu​—⁠Obani Abalalela? Obani Abangalalelanga?

Iyiphi into eyaba sobala esimweni sengqondo sabantu?

Yini Esiyifunda KuZamcolo Omkhulu?

Akuwona nje umlando wasendulo kuphela lona.

Wayengubani UJesu?

Kungani kubalulekile ukufunda ngaye?

Kusho Ukuthini Ukufa KukaJesu Ngawe?

Kwenza uthola izibusiso ezinhle.

Lizofika Nini IPharadesi?

IBhayibheli labikezela ngezinto ezazizokwenzeka lapho isikhathi sesisondele.

Ingabe UJehova Uyasilalela?

Yiziphi izinto ongazixoxa naye?

Ungaba Kanjani Nokuphila Komndeni Okujabulisayo?

UMdali wemindeni unikeza amacebiso amahle kakhulu.

Yini Okumelwe Siyenze Ukuze Sijabulise UNkulunkulu?

Kunezinto azizondayo futhi kunezinto azithandayo.

Ungabubonisa Kanjani Ubuqotho KuJehova?

Isifiso sakho sokuba qotho sizothinta izinqumo ozenzayo.