Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INdaba 27

Inkosi Embi Ibusa IGibhithe

Inkosi Embi Ibusa IGibhithe

LA MADODA lapha asebenzisa abantu ngenkani. Bheka le ndoda eshaya esinye sezisebenzi ngesiswebhu! Izisebenzi zingezomkhaya kaJakobe, zibizwa ngokuthi ama-Israyeli. Amadoda abaphoqelela ukuba basebenze awaseGibhithe. Ama-Israyeli ayizigqila zabaseGibhithe. Kwenzeka kanjani lokhu?

Eminyakeni eminingi umkhaya kaJakobe omkhulu wawuhleli ngokuthula eGibhithe. UJosefa, owayeyindoda ebalulekile eGibhithe elandela inkosi uFaro, wayewunakekela. Kodwa uJosefa wafa. Kwathi uFaro omusha, owayengawathandi ama-Israyeli, waba inkosi eGibhithe.

Ngakho lo Faro omusha wenza ama-Israyeli izigqila. Wabeka amadoda phezu kwawo ayelukhuni enokhahlo. Ayewasebenzisa kanzima ama-Israyeli ngenkani akhela uFaro imizi. Kodwa ama-Israyeli aqhubeka anda. Ngemva kwesikhathi abaseGibhithe besaba ukuthi ama-Israyeli angaba maningi kakhulu futhi abe namandla.

Uyazi ukuthi uFaro wenzani? Wakhuluma nabesifazane ababebelethisa omama bama-Israyeli wathi: ‘Nibulale bonke abantwana abangabafana abazalwayo.’ Kodwa laba kwakungabesifazane abalungile, babengababulali abantwana.

Ngakho uFaro wanikeza lo myalo kubo bonke abantu: ‘Thathani abantwana abangabafana bama-Israyeli ni-babulale. Nishiye amantombazane kuphela.’ Ingabe kwakunge-yona into embi leyo? Ake sibone ukuthi omunye wabantwana abangabafana wasinda kanjani.