Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 11

Zisizuzisa Kanjani Izimiso ZeBhayibheli?

Zisizuzisa Kanjani Izimiso ZeBhayibheli?

1. Kungani sidinga isiqondiso?

Izimiso zeBhayibheli zingasisiza kanjani ukuba siphephe?—IHUBO 36:9.

UMdali wethu uhlakaniphe ngaphezu kwethu. NjengoBaba onothando, uyasikhathalela. Futhi kwakungeyona injongo yakhe ukuba siziqondise. (Jeremiya 10:23) Njengoba nje ingane encane idinga isiqondiso sabazali, nathi sidinga isiqondiso sikaNkulunkulu. (Isaya 48:17, 18) Izimiso zeBhayibheli zisinika isiqondiso esiyisipho esivela kuNkulunkulu.—Funda eyesi-2 Thimothewu 3:16.

Izimiso nemithetho kaJehova kusifundisa indlela enhle kakhulu yokuphila manje, kusibonise nendlela yokuthola imivuzo ehlala njalo esikhathini esizayo. Njengoba uNkulunkulu asidala, kuyafaneleka ukuba sisamukele ngentokozo isiqondiso sakhe.—Funda iHubo 19:7, 11; IsAmbulo 4:11.

2. Ziyini izimiso zeBhayibheli?

Izimiso zeBhayibheli zingamaqiniso ayisisekelo. Imithetho yona isetshenziselwa izimo ezithile eziqondile. (Duteronomi 22:8) Kumelwe sicabange ukuze siqonde ukuthi isimiso sisebenza kanjani esimweni esithile. (IzAga 2:10-​12) Ngokwesibonelo, iBhayibheli lifundisa ukuthi ukuphila kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Leso simiso singasiqondisa emsebenzini, ekhaya ngisho nasendleleni. Sisisiza sigweme ukufaka ukuphila kwethu engozini.—Funda izEnzo 17:28.

3. Yiziphi izimiso ezimbili ezisemqoka?

UJesu wakhuluma ngezimiso ezimbili ezisemqoka. Esokuqala sembula injongo yokuphila—ukwazi uNkulunkulu, ukumthanda nokumkhonza ngokwethembeka. Kufanele sicabange ngaso lesi simiso sokuqala lapho senza izinqumo. (IzAga 3:6) Abasisebenzisayo lesi simiso  baba abangane bakaNkulunkulu, bathole injabulo yangempela futhi bayothola ukuphila okuphakade.—Funda uMathewu 22:36-38.

Isimiso sesibili singasenza sibe nobuhlobo obunokuthula nabanye. (1 Korinte 13:4-7) Ukusebenzisa lesi simiso sesibili kuhilela ukulingisa indlela uNkulunkulu aphatha ngayo abantu.—Funda uMathewu 7:12; 22:39, 40.

4. Zisizuzisa kanjani izimiso zeBhayibheli?

Izimiso zeBhayibheli zifundisa imikhaya ukuba ithandane. (Kolose 3:12-14) IZwi likaNkulunkulu liphinde livikele imikhaya ngokuyifundisa esinye isimiso—esithi abashadile akufanele bahlukane.—Funda uGenesise 2:24.

Ukulandela izimfundiso zeBhayibheli kungasivikela ngokwenyama nangokomzwelo. Ngokwesibonelo, abaqashi bathanda izisebenzi eziphila ngesimiso seBhayibheli sokwethembeka nokukhuthala. (IzAga 10:4, 26; Hebheru 13:18) IBhayibheli lisifundisa nokwaneliswa izinto eziyisidingo nokuthanda ubungane bethu noNkulunkulu ngaphezu kwezinto ezibonakalayo.—Funda uMathewu 6:24, 25, 33; 1 Thimothewu 6:8-10.

Ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli kungavikela impilo yethu. (IzAga 14:30; 22:24, 25) Ngokwesibonelo, ukunamathela emthethweni kaNkulunkulu owenqabela ukudakwa kusivikela ezifweni ezibulalayo nasezingozini. (IzAga 23:20) UJehova uyasivumela ukuba siphuze uphuzo oludakayo kodwa silinganisele. (IHubo 104:15; 1 Korinte 6:10) Izimiso zikaNkulunkulu zisizuzisa ngokusifundisa ukuba singaqaphi nje kuphela izenzo zethu kodwa nemicabango yethu. (IHubo 119:97-100) Noma kunjalo, amaKristu eqiniso awahloniphi imithetho kaNkulunkulu ukuze azizuzise wona. Ayihlonipha ngoba ehlonipha uJehova.—Funda uMathewu 5:14-16.