Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 30

URahabi Wafihla Izinhloli

URahabi Wafihla Izinhloli

Ngesikhathi izinhloli zakwa-Israyeli ziya eJeriko, zafike zahlala endlini yowesifazane, onguRahabi. Inkosi yaseJeriko yakuzwa lokho yabe isithumela amasosha endlini kaRahabi. Wafihla lezi zinhloli ezimbili ophahleni wabe esedukisa umkhondo, amasosha aya kwenye indawo. URahabi wathi ezinhlolini: ‘Ngizonisiza ngoba ngiyazi ukuthi uJehova unani nokuthi nizolinqoba leli zwe. Ngicela ningithembise ukuthi nizowusindisa umndeni wakithi.’

Izinhloli zathi kuRahabi: ‘Siyakuthembisa, akekho ozobe ephakathi endlini yakho ozolimala. Bopha intambo ebomvu ewindini lakho futhi umndeni wakho uzosinda.’

URahabi wehlisela izinhloli phansi ngentambo ewindini lakhe. Zabalekela ezintabeni zacasha izinsuku ezintathu, zase zibuyela kuJoshuwa. Ama-Israyeli abe esewela uMfula iJordani, alungela ukunqoba izwe. IJeriko idolobha lokuqala alinqoba. UJehova wawatshela ukuba azungeze idolobha kanye ngosuku, izinsuku eziyisithupha. Ngosuku lwesikhombisa, azungeza idolobha izikhathi ezingu-7.  Abapristi base beshaya amacilongo namasosha amemeza ngawo wonke amazwi awo. Izindonga zaseJeriko zadilika! Kodwa indlu kaRahabi eyayisodongeni ayizange idilike. URahabi nomndeni wakhe basinda ngoba wayethembela kuJehova.

“Ngendlela efanayo, uRahabi . . . akushiwongo yini ukuthi ulungile ngenxa yemisebenzi, ngemva kokuba amukele izithunywa ngomusa futhi wazikhipha ngenye indlela?”—Jakobe 2:25