“[Ukubonisa] isibindi esikhulu nangokwengeziwe sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi” —FILIPI 1:14

EKUSENI

 NTAMBAMA