Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 IMIBIKO EVELELE YONYAKA ODLULE

UMhlangano Omusha Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu

UMhlangano Omusha Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu

EMHLANGANWENI waminyaka yonke we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania owawungo-October 3, 2015, u-Anthony Morris weNdikimba Ebusayo wamemezela ukuthi esikhundleni seSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, uMhlangano Wenkonzo kanye neSifundo SeBhayibheli Sebandla sekuzoba nomhlangano omusha okuthiwa UMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu. UMfoweth’ uMorris wachaza nokuthi esikhundleni seNkonzo Yethu YoMbuso sesizoba neNcwajana YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo enamakhasi angu-8, ephuma nyanga zonke, ebonisa indlela imihlangano yamasonto onke ehlelwe ngayo futhi enezithombe ezihloselwe ukuba ukutadisha iBhayibheli kuzuzise nakakhulu.

 Lo mhlangano uhlukaniswe waba yizingxenye ezintathu eziyinhloko:

  1. Amagugu AseZwini LikaNkulunkulu. Okokuqala kule ngxenye, inkulumo eyimizuzu eyishumi esekelwe ekufundweni kweBhayibheli kwangalelo sonto nasemifanekisweni esencwajaneni. Okwesibili, yingxoxo esekelwe ekufundweni kweBhayibheli kwangalelo sonto eyimibuzo nezimpendulo, ethatha imizuzu engu-8, ethi “Ukumba Sifuna Ingcebo Engokomoya,” elandelwa ukufundwa kweBhayibheli okuyimizuzu emine.

  2. Yiba Umshumayeli Nomfundisi Ongcono Ensimini. Ngokuvamile kule ngxenye abafundi abathathu babonisa indlela ukuhambela kokuqala, impindelo nesifundo seBhayibheli okwenziwa ngayo.

  3. Ukuphila NjengamaKristu. Le ngxenye ibonisa indlela izimiso zeBhayibheli ezingasetshenziswa ngayo ekuphileni kwansuku zonke. Ingxoxo eyimibuzo nezimpendulo etholakala eSifundweni SeBhayibheli Sebandla, ibalulekile kule ngxenye.

Abamemezeli emhlabeni wonke baye babonga kakhulu ngendlela le mihlangano emisha eqeqesha ngayo. Omunye umzalwane e-Australia wabhala: “UMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu umnandi kakhulu! INcwajana ibonakala ihambisana kahle kakhulu nesikhathi sethu futhi izintshumayelo ezisikiselwe zilula. Lo mhlangano ubonakala ushesha kakhulu, njengoba izingxenye zawo zimfushane, zishaya emhloleni futhi zikhanga, ikakhulu ama-video kanye nokuhlanganyela kwezingane.”

Indikimba yabadala e-Italy yabhala: “Siye saqaphela ukuthi lo mhlangano omusha wenza sonke silungiselele ngisho nakakhulu, okuye kwathuthukisa indlela  yokufundisa. Lo mhlangano, uwushintsho oluhle kakhulu endleleni uJehova afundisa ngayo abantu bakhe. Udade oneminyaka engu-15 wathi: ‘Esikhathini esingaphambili, bekunzima ukulalelisisa phakathi naso sonke isimiso. Kodwa lo mhlangano omusha ungenze ngalalelisisa futhi ngakwazi nokulungiselela kahle ekhaya.’”

Umndeni othile wase-Austria wabhala: “Kwakuba nzima lapho silungiselela ukufundwa kweBhayibheli kwamasonto onke nendodakazi yethu eneminyaka eyishumi. Kodwa ingxenye ethi ‘Amagugu AseZwini LikaNkulunkulu’ yenza kube lula ukuveza amaphuzu. Manje sekumnandi nakakhulu ukulungiselela ukufundwa kweBhayibheli kwamasonto onke. Ngaphezu kwalokho, indodakazi yethu isimthanda nakakhulu uJehova.”

U-Ines waseJalimane uyachaza: “Ngizizwa ngikhuthazeka ukuba ngilungiselele futhi ngimbe ngijule lapho ngicwaninga. Angikaze ngicwaninge kanje. Manje sengisondelene kakhudlwana noJehova. Izwe likaSathane liyangikhathaza futhi liyangituba. Le mihlangano inginikeza amandla.”

Amabandla aseSolomon Islands ajabula kakhulu ngale mihlangano yaphakathi nesonto futhi enza imizamo ekhethekile yokuzuza kuyo ngokugcwele. Amabandla amaningi asezindaweni eziqhelile awanawo ugesi ne-Internet futhi abazalwane bakhona baziphilisa ngokulima. Pho-ke bakwazi kanjani ukubukela ama-video anyanga zonke ale mihlangano? Elinye ibandla esiqhingini saseMalaita lanquma ukuba lidayise ukhukhunathi owonyisiwe. Imali elayithola lanikela ngayo ukuze lithenge umshini odlala i-video osebenzisa amandla elanga. Ukuze abazalwane bakwazi ukuthola ama-video njalo ngenyanga, baya  ezindaweni eziseduze ezine-Internet bawadawunilode bese bewanika nabanye ebandleni.

Umzalwane wase-United States wabhala, “Ngifunda kalula ngezinto ezibukwayo. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40 ngithwele kanzima. Bekuye kudingeke into ngiyifunde kaningi ukuze ngiyiqonde futhi ngikwazi uyichazela omunye umuntu. Ngakho ngifisa ukubonga iNdikimba Ebusayo ngama-video nezithombe esiye sakuthola. Ama-video ethula izincwadi zeBhayibheli angihlab’ umxhwele futhi izithombe ezisencwajaneni yomhlangano ziyilokho engikudinga ngempela! Kusobala ukuthi uJehova uyibusisile imizamo eniyenzela abantu bakhe. Ngibonga kakhulu.”

EMalawi