Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2017

EColombia

 IMIBIKO EVELELE YONYAKA ODLULE

Ukugxila Emsebenzini Wokushumayela Emhlabeni Wonke

Ukugxila Emsebenzini Wokushumayela Emhlabeni Wonke

NGOLWESITHATHU, September 23, 2015, iNdikimba Ebusayo yatshela izikhonzi zaseBethel ukuthi indlela izinto ezihlelwe ngayo yayizoshintsha ukuze iminikelo isetshenziswe kangcono. NgoMgqibelo October 3, 2015, kwenziwa isaziso esivela eNdikimbeni Ebusayo esathi: “KweyabaseFilipi 1:10, siyalwa ukuba ‘siqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu.’ Ngokuvumelana nalowo myalo ohlakaniphile [njengeNdikimba Ebusayo] sifisa ukugxila kakhulu emisebenzini enegalelo elikhulu ekuqiniseni ubuhlobo babantu noNkulunkulu nasekuqhubekiseleni  phambili umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke.”

Ohlelweni lwe-JW Broadcasting uStephen Lett oyilungu leNdikimba Ebusayo waphinde wachaza wathi: “INdikimba Ebusayo izimisele kakhulu ukuthuthukisa izithakazelo zoMbuso ensimini kangangokuthi siye sahlaziya izindlela esinganciphisa ngazo kuwo wonke amagatsha ukuze izimali zisebenze ensimini. Ngokwesibonelo, izindlela zokusebenza kanye nezinkonzo esezinesikhathi eside zenziwa eBethel, ziyancishiswa noma ziyayekwa. Lokhu kuzokwenza kudingeke amalungu ambalwa emkhayeni waseBethel.”

Ngenxa yalokho, kusukela ngo-September 2015, kunamalungu angu-5 500 omndeni waseBethel emhlabeni wonke abuyele ensimini. Nakuba kudingeke ukuba kwenziwe izinguquko ezinkulu, siyasibona isibusiso sikaJehova futhi ngenxa yalezo zinguquko kube nomfutho omkhulu emsebenzini wokushumayela.

Abashadikazi baseSri Lanka ababekhonza eBethel abathola isabelo sokuya ensimini babheka lolu shintsho njengethuba lokubonisa ukuthi banokholo kuJehova nokuthi bayayithemba inhlangano yakhe. Babhala: “Sasingazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Kodwa sasiqiniseka ngokuthi uJehova ngeke asishiye. Ngakho sathandaza sathi, ‘Jehova sicela ukuthi kunoma yini ezokwenzeka esabelweni sethu esisha, sicela usisize sikwazi ukwenza izinguquko ukuze sobabili sibe amaphayona avamile.’ Enyangeni yokuqala sasinezinto ezincane kakhulu. Nokho, sabona ukuthi uJehova uyasithanda futhi uyasinakekela, manje sesiyakwazi ukukhokhela izindleko zethu. Kuningi okufanele sikwenze, senza imisebenzi yasekhaya, siyasebenza futhi siyaphayona. Kodwa siyakwazi ukusebenzisa kahle isikhathi  sethu ngoba saqeqeshwa eBethel. Ayikho into eyanelisa njengokusiza abantu bazi iqiniso futhi ave sijabula ngokuthi siyakwazi ukukwenza lokho njengoba singamaphayona.”

Amanye amalungu aseBethel yaseColombia aye afunda olunye ulimi futhi athuthela ezindaweni ezikude ukuze ayoshumayeza abantu abahlala kulezo zindawo. Laba bafowethu nodade babe yisibusiso esikhulu emabandleni abathuthele kuwo. Umbonisi wesifunda wabhala lokhu mayelana nabashadikazi ababelwa ebandleni elisesifundeni asikhonzayo: “Abafowethu nodade kulelo bandla balwazisa kakhulu usizo lwalaba bashadikazi. Ibandla selihlanganyela kakhudlwana enkonzweni yasensimini futhi abazalwane bendawo bayaqeqeshwa ukuze benze imisebenzi ehlukahlukene ebandleni.” Abaningi ababengamalungu aseBethel baye bakhonza khona njengabasizi besikhashana abafika kanye noma izinsuku eziningana ngesonto.

Umzalwane owakhonza iminyaka engu-31 eBethel yaseJapane wabelwa ukuba ayokhonza ebandleni elalinabadala ababili nje kuphela. Wahlela ukuba angasebenzi amasonto amabili njengoba ibandla lalihlele ukulungisa iHholo LoMbuso. Kwathi lingakaqali ukulungiswa kwaba nokuzamazama komhlaba okwabangu-7,0 eKumamoto, indawo ibandla ayekhonza kulo elalikuyo. Njengoba ayengasebenzi ngaleso sikhathi, wakwazi ukuhola ekunikezeni usizo nasekuqiniseni abafowabo ngemva kokuzamazama. Uthi: “Uma ngicabanga ngakho, ngingathi uJehova ungibeka endaweni ezoba nesidingo esikhulu.”

UPhil noSugar, ababekhonza egatsheni lase-Australasia, bayachaza: “Lapho sithola isabelo esisha, sazimisela  ukugcina ukuphila kwethu kulula. Sathandaza sicela ukuba uJehova asinike isiqondiso esizosisiza senze izinqumo ezinhle futhi azibusise. Esasikufisa kakhulu kwakuwukuya ensimini yakwelinye izwe. UJehova uye wazibusisa izinqumo zethu futhi wenza kwalula ukuba simkhonze ngomphefumulo wonke!” Manje bakhonza eqenjini elikhuluma isiNgisi esiqhingini iSamal, eDavao, ePhilippines, elinabamemezeli abangu-34 namaphayona avamile angu-9. Manje sebenamakheli abantu abangu-120 abathanda ukwazi iqiniso okufanele babalandelele. “Kunomsebenzi omningi ojabulisayo okufanele wenziwe. Siyajabula ngokuthi sancika ngokuphelele kuJehova. Kuye kwaqinisa ukholo futhi kwasenza samthanda nakakhulu.”

Udade ongashadile waseRussia owabelwa ukuba abe iphayona elikhethekile uthi: “Ukuphayona kunginika ithuba lokuba nengxenye enkulu emsebenzini obalulekile nongasoze waphindwa wokushumayela ngoMbuso kaNkulunkulu. Akuve kujabulisa ukusetshenziswa nguJehova.” Njengamanje uqhuba izifundo zeBhayibheli ezingu-6 nabantu abavela e-Iraq, eNigeria, eSri Lanka, eSyria naseZambia.

EZambia: Ababengamalungu omndeni waseBethel bamukelwa ngemfudumalo ebandleni labo elisha

Amalungu amaningi aseBethel yaseZambia athole izabelo zokuba amaphayona avamile. Athi akuve kumnandi ukuba nesikhathi esiningi enkonzweni yasensimini. U-Andrew ophayona nomkakhe uthi: “Ngemva kwesikhashana nje sisuke eBethel sasiza abantu ababili ukuba bafunde ukufunda nokubhala. Omunye esifunda naye, umfana oneminyaka eyishumi, uzobe enza isabelo sakhe sokuqala emhlanganweni waphakathi nesonto. Abanye abashadikazi esabashumayeza beza eSikhumbuzweni futhi kusukela ngaleso sikhathi abaphuthi emihlanganweni  yebandla. Bathuthuka kahle kakhulu ekutadisheni kwabo iBhayibheli. Sicabanga ukuthi konke lokhu bekungeke kwenzeke ukuba besingasilandelanga isiqondiso sikaJehova, sambona esisekela futhi salinda isibusiso sakhe.”

U-Edson no-Artness, nabo abahlala eZambia, babenezinyanga ezimbalwa beshadile lapho bethola isabelo sokuya ensimini. U-Artness uthi: “Ukuqeqeshwa esakuthola eBethel kusisize sakwazi ukuzisebenzisa kahle izinto ezimbalwa esinazo futhi saqhubeka sijabule singenazo izikweletu. Asizisoli ngokuthi saya eBethel. Sifunde ukulungisa imigomo yethu futhi siyifinyelele, ngosizo lukaJehova. Ukholo lwethu kuJehova luye lwacwengwa futhi sizimisele ukuqhubeka siqotho kuye.”