Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

EJalimane: Ukufakaza obala ngenqola phambi kwekamu lababaleki

 IMIBIKO EVELELE YONYAKA ODLULE

Amanqampunqampu—Avela Emhlabeni Wonke

Amanqampunqampu—Avela Emhlabeni Wonke

Ukufinyelela Ababaleki Nabaqhamuka Kwamanye Amazwe

Insimu yezinye izilimi eJalimane iye yakhula ngenxa yenani elandayo lababaleki nabaqhamuka kwamanye amazwe. Phakathi nezinyanga ezingu-9, kuqalwe amaqembu azimele nangazimele angu-229 ezilimi zakwamanye amazwe. Abamemezeli abangaba ngu-800 baya emakilasini angu-30 okufunda ezinye izilimi ezingu-13.

Abazalwane bashumayeza ababaleki emakamu. Bahambise izincwadi ezingaba ngu-640 000 besebenzisa izinqola zokufakaza ezindaweni ezingaphezu kuka-200.

 Kusukela ngo-May kuya ku-July 2016, iNdikimba Ebusayo yagunyaza umkhankaso okhethekile wokushumayela. Abamemezeli abangaba ngu-700 abakhuluma isi-Arabhu abavela emazweni ayisikhombisa baya ezindaweni eziyishumi e-Austria naseJalimane ukuze bashumayele emaqenjini amakhulu abantu abakhuluma isi-Arabhu abahlala kulawo mazwe.

Imali Ewuhlweza Emgwaqweni

Abamemezeli abangu-50 baseBandleni LaseFaber’s Road okukhulunywa kulo isiKriol eBelize bavame ukuhamba ngezinyawo lapho beshumayela. Iningi labo alinayo imali eningi kodwa licinga amathuba okupha. Abazalwane bacosha imali ewuhlweza abayithola emigwaqweni ewubhuqu lapho beshumayela endlini ngendlu. Njalo uma kuphela unyaka, bayahlangana bayigeze, bayihlele bese beyayibala.

Nakuba imali abayicoshayo incane, njalo ngonyaka uma sebeyihlanganisa iba amaRandi angu-3 000. Abazalwane basebenzisa ingxenye yaleyo mali ukuze bakhokhele izindleko zeHholo labo loMbuso, enye ingxenye banikela ngayo emsebenzini womhlaba wonke.

Izilaleli Eziyizigidi Ezine!

Omunye wemihlangano ebalulekile eBurundi waba ngo-March 5, 2016, phakathi nokuhanjwelwa kwegatsha ngumfowethu u-Anthony Griffin, ongummeleli wendlunkulu. Lo mhlangano okhethekile wasakazwa kuwo wonke amabandla ngesiteshi somsakazo sezwe lonke. Abalalela lowo mhlangano babengaba yizigidi ezine!

Isiteshi sokusakaza sanikeza ubufakazi obuhle futhi kwazwakala imibiko emihle. Omunye wabaqondisi balo msakazo owasiza ekusakazeni wathi, “Kufanele nenze ezinye  izinhlelo ezifana nalezi!” Umphathi wesiteshi wabhala: “Nginikhuthaza ukuba niqhubeke [nenza ezinye izinhlelo ezifana nalezi], esiqinisekayo ukuthi zingasiza abantu abaningi.” Amabhasi namatekisi amaningi ayedlala lo mhlangano emsakazweni.

Umculo Wathula

Ngosuku olungaphambi kweSikhumbuzo ngo-2016, abazalwane eqenjini elincane elingalodwa eNepal bakhathazeka lapho bezwa ukuthi kwakuzoba nomcimbi omkhulu womculo esikoleni esiseduze nehholo ababeliqashile.

Le micimbi ivame ukuba nomsindo omkhulu. Ngesikhathi abazalwane behlanza iHholo ekuseni ngosuku lweSikhumbuzo, umqondisi walo mcimbi wathi, “Ngeke nizwe lutho ngaphandle komculo wethu.”

Lo mcimbi waqala ntambama futhi wawunomsindo njengokulindelekile. Nakuba abazalwane babeqashe umshini wesikhulisa-zwi omkhulu kunalo ababehlele ukuwusebenzisa, abezwanga lutho lapho bewuhlola ngendlela umsindo owawumkhulu ngayo. Abazalwane babekhathazekile kodwa bathandaza ngale ndaba. Emizuzwini engu-30 ngaphambi kokuqala kweSikhumbuzo wavele wathi nya umsindo. Kwakube nempi phakathi kwabantu ababedakiwe emcimbini futhi amaphoyisa awuvala lowo mcimbi. Abazalwane bakwazi ukuhlanganyela iSikhumbuzo ngokuhloniphekile endaweni ethule.

Kunconywa I-jw.org

UGiuseppe uyiphayona elivamile e-Italy. Usebenzela ifemu yobuchwepheshe kodwa usebenzela kwakhe. Ngo-May owedlule wayesemhlanganweni wenkampani  nezisebenzi ezingaba ngu-70 ukuze bathole izindlela ezintsha abangazisebenzisa kule nkampani. Umphathi wenkampani wathi bangakopela kwezinye izingosi ukuze bathuthukise eyabo. Wabe esebabonisa isibonelo. UGiuseppe wamangala lapho ebabonisa ikhasi lokuqala lengosi i-jw.org. Umphathi wenkampani wathi: “Le ngosi ihleleke kunazo zonke emhlabeni!” Wabe esehlaziya izingxenye ezithile zobuchwepheshe bale ngosi, i-jw.org. Wancoma indlela okulula ngayo ukuthola izinto kule ngosi kanye nezithombe, imidwebo nama-video athakazelisayo.

UGiuseppe uthi: “Ozakwethu bamangala ukuzwa ukuthi ziningi kangakanani izilimi ingosi yethu enazo. Ekupheleni komhlangano umphathi wami watshela ozakwethu kanye nomphathi wenkampani ukuthi nginguFakazi  KaJehova. Ngemva kokuzwa lokho umphathi wenkampani wathi kimi: ‘Inhlangano yenu kufanele inconywe. Nenze ingosi okungekho nkampani, ifemu noma enye inhlangano engayenza. Cishe kudinga ukuzikhandla okukhulu ukuyigcina ihlelekile futhi kulula ukuyisebenzisa nesikhathi esiningi ukunakekela imininingwane kanye nabantu abayisebenzisayo.’ Ngazizwa nginamahloni ngokunconywa ngento engingayenzanga. Kwangijabulisa ukuthi kwakufakazwe kubantu abaningi ababengazi lutho ngoFakazi BakaJehova. Ngiyaqhubeka ngishumayeza abanye bozakwethu futhi sengifunda iBhayibheli nabathathu kubo.” Inkampani uGiuseppe asebenza kuyo iyaqhubeka ihlaziya ingosi yethu kanti naye uyaqhubeka exoxa ngeBhayibheli nozakwabo.

Wayeka Ukudlala Ibhola Elikhokhelwayo

E-Argentina: UJorge udlala ibhola nabafowabo

UJorge umfana oneminyaka engu-16 ohlala e-Argentina. Ekuqaleni kuka-2010, uJorge washunyayezwa othile ayefunda naye ekilasini. Ngokuhamba kwesikhathi, waqala ukutadisha iBhayibheli ngencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Phakathi nalesi sikhathi, wayedlala ibhola. Wayeyingcweti kulo futhi wathuthuka waze wadlalela isigaba esiphansi seqembu elikhulu. Ngo-April 2014, wacelwa ukuba ayodlalela elinye iqembu lebhola eJalimane. Kwakumjabulisa ukwazi ukuthi angadlalela iqembu elikhulu kangaka laphesheya ngakho wavuma. Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuba uJorge aye eYurophu, umqeqeshi wakhe wathi kuye: “Ungomunye woFakazi BakaJehova, akunjalo? Ungadlali ngokuphila kwakho ngokuya phesheya. Lapho ngisemncane nami nganginguFakazi KaJehova. Ngacelwa ukuba ngiyodlalela iqembu lase-Asia. Bangithembisa izulu nomhlaba futhi  ngangithathekile. Ngahamba nomndeni wami kodwa sabuya siphoxeke kakhulu.” UJorge uthi: “Akusho kwangithinta ngokujulile ngabe senginquma ukungayi eYurophu. Ngo-2015, ngaba ummemezeli wezindaba ezinhle futhi ngabhapathizwa.”

Isibusiso Sangempela Samahhala

Ngo-September 2015, kwaba noMhlangano WesiFunda othi “Lingisa UJesu!” eKampala, e-Uganda. Bajabula kakhulu ababekhona lapho uMark Sanderson weNdikimba Ebusayo ekhulula INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele ngesiLuganda.

Omunye umfundi weBhayibheli wathi: “Ukuthola leli Bhayibheli elihle kangaka kungijabulise kakhulu! Ngaleso sikhathi, abantu babelungiselela ukufika kukapapa. Ukuze bathole imali babedayisa amarosali ‘abusisiwe’ ngamaRandi angu-433 lilinye. Abantu babezifuna izibusiso kodwa abaningi babengenayo imali. Ngakolunye uhlangothi, mina ngathola isibusiso sangempela mahhala. UJehova wabusisa bonke ababeze emhlanganweni ngokusinika amaBhayibheli futhi kwakushiyelwa kumuntu ngamunye ukunikela ngalokho okusuka enhliziyweni. Nsuku zonke, lapho ngifunda iZwi likaNkulunkulu ngolimi engaluncela futhi ngisondelana naye, ngizizwa ngibusiseke ngempela. Ngiyambonga uJehova ngokungipha iBhayibheli.”

Zinyatheliswa Ezweni Lemimoya?

Ukuze benze abantu bangayithembi ingosi ethi www.jw.org, abanye abaholi besonto esifundeni esithile saseCongo (Kinshasa) batshela abalandeli babo ukuthi izincwadi zoFakazi BakaJehova zinyatheliswa ezweni lemimoya. Bezama ukusekela lezi zinsolo, bathi izinhlamvu ezithi “www,” zihlobene nenamba ethi 666 esencwadini  yesAmbulo. (IsAm. 13:18) Ngenxa yalokho, abanye ababefunda iBhayibheli noFakazi benqaba ukuqhubeka nokufunda.

Ngemva kokuthandaza ngale ndaba, abanye abashadikazi abaphayonayo bamema abantu ababafundela iBhayibheli. Kwafika abathathu behamba nabashade nabo, ngemva kwesidlo, bababukisa i-video ethi OFakazi BakaJehova—Bahlelelwe Ukushumayela Izindaba Ezinhle. Abakufunda kwaqeda imibono engamanga ababeyizwile mayelana nokunyatheliswa kwezincwadi zethu. Ngesonto elilandelayo, umyeni womunye walaba bafundi wanika la maphayona umnikelo ongamaRandi angu-1 400 ukuze kusekelwe umsebenzi woFakazi nakuba yena ayengafundelwa.

Ukufunda Izingoma Ezintsha

Nakuba abazalwane abahlala endaweni eqhelile ePapua New Guinea bengenayo i-Internet, bafuna ngobuqotho ukufunda izingoma zoMbuso ezintsha. Ngakho, iBandla LaseMundip lithumela umzalwane edolobheni eliseduze, kudingeka ahambe ngezinyawo amahora amabili aphinde agibele ibhasi amahora amabili. Uma esefikile, uya kuyi-Internet avule izingoma ezintsha, azikopishele encwajaneni yakhe bese ebuyela ekhaya, afike azibhale ebhodini eHholo LoMbuso ukuze wonke umuntu abone. Ibandla libe selikopisha izingoma ezintsha ukuze lizicule emihlanganweni. Likuthanda ngempela ukucula kanye namabandla emhlabeni wonke njengengxenye yalo yokukhulekela uJehova.