Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IGEORGIA

Bakhumbula UMdali Wabo Omkhulu

Bakhumbula UMdali Wabo Omkhulu

Iningi lalabo esifunde ngabo emakhasini edlule, yintsha ‘eyakhumbula uMdali wayo Omkhulu ezinsukwini zobunsizwa bayo.’ (UmSh. 12:1) Empeleni, emaphayoneni aseGeorgia angu-3 197, elilodwa kwamathathu lineminyaka engu-25 noma ngaphansi. Kungani intsha eningi kangaka yenza kahle eqinisweni?

Kunezici ezihlukahlukene ezibangela lokhu. Ngokuvamile, imindeni yaseGeorgia inobudlelwane obuseduze. UKonstantine, owakhulisela abantwana abahlanu eqinisweni, uyachaza: “Okwangenza ngathanda iqiniso ukwazi ukuthi uJehova unguBaba onothando. Lapho ngiba ubaba, nganginomgomo wokusiza izingane zami zikhululeke uma zinami.”

UMalkhazi nomkakhe, abanezingane ezintathu, benza imizamo eqotho yokuqinisa izibopho zomndeni. Uthi: “Sizinika isikhathi sokubuza izingane zethu ukuthi yini  eziyithandayo ngathi nangezingane zakubo. Sibe sesizicela ukuba zikusho ekukhulekeleni komkhaya. Lokho kuye kwazisiza ukuba zifunde ukubona okuhle kwabanye futhi zibazise.”

“Manje Ukuphila Kwami Kunenjongo Ngempela!”

Abadala basekela abazali ekuqeqesheni izingane zabo ngokuzinikeza imisebenzi ebandleni kusukela zisencane. UNestori, owabhapathizwa eneminyaka engu-11, uthi: “Abadala baqala ukunginika izabelo ezihlukahlukene ngisemncane kakhulu. Lokhu kuye kwangisiza ngazizwa ngiyingxenye yebandla ngempela.”

Abantu abayizibonelo ezinhle nokusekelwa abadala nakho kubalulekile. UKoba, omunye wabafowabo bakaNestori, uyalandisa: “Ngokungafani nezingane zakithi, ngakhula nginezinkinga. Enye insizwa engumdala, eyayisibonelo esihle kimi, yayingiqonda futhi ingangahluleli. Yadlala indima enkulu ekubuyeleni kwami kuJehova.”

 Namuhla, uNestori noKoba kanye nodadewabo, uMari, bakhonza ndawonye ensimini eqhelile. UKoba uthi, “Manje ukuphila kwami kunenjongo ngempela!”

“Abantwana Bami Bayaqhubeka Behamba Eqinisweni”

Ihhovisi legatsha lilwela ukusekela imizamo yabazali yokuqeqesha izingane zabo ngokunikeza intsha engamaKristu imisebenzi engokwasezulwini. Elinye ilungu leKomiti Yegatsha lathi: “Siyayithanda intsha yethu, ngakho sizama ukuyisekela njengoba ilwela ukufinyelela imigomo yayo engokomoya.”

OFakazi baseGeorgia babesebenza nezikhonzi zakwamanye amazwe ngesikhathi kwakhiwa iHholo LoMhlangano eTbilisi

Ukusebenza nokusondelana nabafowethu nodadewethu abavuthiwe kuyabasiza kakhulu abasebasha. UMamuka, owasebenzisana nezisebenzi ezivela kwamanye amazwe lapho kwakhiwa iHholo LoMhlangano eTbilisi, uthi: “Imisebenzi enjalo yanginika amathuba amahle okufunda kwabanye. Ngaphandle kokuthola amakhono awusizo, ngafunda nezifundo eziningi ezingokomoya.”

Ubuhlobo obuseduze nomndeni, isikhuthazo esivela kubadala kanye nabantu abayizibonelo ezinhle kuye kwaba yithonya elihle kakhulu entsheni eningi eGeorgia. Abazali bayo benanela emazwini omphostoli uJohane owabhala: “Anginaso isizathu esikhulu sokubonga kunalezi zinto, ukuba ngizwe ukuthi abantwana bami bayaqhubeka behamba eqinisweni.”—3 Joh. 4.

Umsebenzi Wokuhumusha Uyakhula

Ngo-2013, iNdikimba Ebusayo yacela wonke amagatsha ukuba ahlole ukuthi sikhona yini isidingo sokuhumusha izincwadi ngezinye izilimi. Umgomo kwakuwuba kufinyelelwe abantu abengeziwe ngezindaba ezinhle.

Ngenxa yalokho, igatsha laseGeorgia lanquma ukuhumushela ezinye izincwadi olimini lwesiSvan nesiMingrelia,  izilimi ezimbili ezifana kakhulu nesiGeorgia kangangokuthi abanye bacabanga ukuthi nazo ziyisiGeorgia.

Amaphayona ashisekayo asesifundeni saseSvaneti abhala: “Abantu abakhuluma isiSvan bazithanda ngempela izinto ezingokomoya futhi balihlonipha ngokujulile iBhayibheli. Ngisho nalabo ababenqikaza ukuthatha izincwadi zethu bashukumiseleka ukuba bathathe ezazibhalwe ngolimi lwabo.”

Kwabathinta inhliziyo abamemezeli abakhuluma isiMingrelia lapho beqala ukuba nemihlangano ngolimi abaluncela ebeleni. UGiga, insizwa eyiphayona, iyavuma: “Manje sengiyakwazi ukuphendula ngolimi lwami emihlanganweni. Akusadingeki ngiqale ngihumushe engqondweni uma ngifuna ukuphendula.”

 UZuri, umdala osebandleni okukhulunywa isiMingrelia kulo eTkaia, naye uveza indlela azizwa ngayo: “Kube nezinto eziningi ezithinta inhliziyo ekuphileni kwami, kokubili ezijabulisayo nezimbi kodwa azizange zingikhalise. Kodwa lapho kuculwa izingoma zoMbuso ngesiMingrelia emihlanganweni okokuqala ngqa, akekho kithi owakwazi ukubamba izinyembezi, nami ngahluleka.”

Izenzakalo Zamuva

Isenzakalo esabayingqopha-mlando emlandweni woFakazi eGeorgia senzeka ngoMgqibelo, April 6, 2013, lapho uDavid Splane oyilungu leNdikimba Ebusayo enikeza inkulumo yokunikezela igatsha elalilungisiwe futhi lanwetshwa, iHholo LoMhlangano nesakhiwo sesikole seBhayibheli esisha. OFakazi abaningi bendawo bahlalisa  izivakashi ezingu-338 ezazize kulo mhlangano zivela emazweni angu-24.

Ngosuku olulandelayo, uDavid Splane wanikeza inkulumo kubantu abangu-15 200, ababexhunywe nge-Internet ezindaweni abahlanganyela kuzo kulo lonke elaseGeorgia. Lesi kwakuyisenzakalo esingokwasezulwini esikhulu kunazo zonke esake saba khona eGeorgia. Kwakumnandi ngempela ukubona abazalwane nodade bekhuthazana futhi bejabule. Enye insizwa yathi: “Manje sengiyazi ukuthi kuyobe kunjani ezweni elisha.”

Kunikezelwa iGatsha eTbilisi, ngo-2013

ISikole SeBhayibheli Semibhangqwana EngamaKristu, manje esesibizwa ngokuthi iSikole Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso, sibe isibusiso esikhulu kubantu bakaJehova eGeorgia. Kusukela ngo-2013, bangaphezu kuka-200 abafundi asebethweswe iziqu. Abafundi babonga kakhulu ngemfundo abayitholile futhi bazimisele ukukhonza ngentshiseko noma kuphi lapho kunendingeko enkulu khona.

‘Ukululekela Phambili Ezintweni Ezingaphambili’

Ngenxa yemizamo yabamemezeli boMbuso abanesibindi, izindaba ezinhle ziye zafinyelela kulo lonke elaseGeorgia. UJehova uye walubusisa ngokucebile uthando lwabo olungenabugovu ngoNkulunkulu nangomakhelwane kanye nokholo, isibindi nokuzinikela kwabo.

Abazalwane nodade abangaphezu kuka-18 000 eGeorgia bakujabulela kakhulu ukuqhubeka nomsebenzi owawusuqaliwe, basize omakhelwane babo ukuba bazibonele amandla eZwi likaNkulunkulu.—Fil. 3:13; 4:13.

IKomiti Yegatsha YaseGeorgia: UWayne Tomchuk, uLevani Kopaliani, uJoni Shalamberidze noMichael E. Jones