Ngo-June 28, 2013, i-jw.org yaba nesaziso esithi i-Watchtower ONLINE LIBRARY (WOL) iye yafinyelela ingqopha-mlando ngokusetshenziswa ngezilimi eziyikhulu. IWOL ingasetshenziswa ngendlela efanayo naleyo okusetshenziswa ngayo i-Watchtower Library, etholakala ku-CD-ROM. Ingabuye isetshenziswe ngamathuluzi amaningi obuchwepheshe akwazi ukungena kuyi-Internet, njengama-computer aphathwa ngesandla, i-computer yohlobo lwe-tablet noma uhlobo lukamakhalekhukhwini lwe-smartphone. Ukwaziswa okutholakala kuyo okwanyatheliswa kusukela ngonyaka ka-2000 kuze kube manje. INguqulo Yezwe Elisha ne-Insight on the Scriptures zitholakala ngezilimi  eziningi kuyo. Ingxenye ethi Funa ingasetshenziselwa ukufuna igama, ibinzana noma iqoqo lamagama, njengoba kwenziwa kuyi-Watchtower Library. Ungakwazi futhi ukufuna imiBhalo noma ukwaziswa ngolimi oluthile, bese ukuthola nangolunye ulimi. Ngezansi kunamazwi okubonga leli thuluzi eliyigugu:

“Ngibonga kakhulu ngeWOL. Lapho ngibona leli thuluzi elisha lokutadisha, ngagcwala injabulo. Angiyena neze umuntu onolwazi oluningi lwezobuchwepheshe bama-computer, noma kunjalo le ngosi ngiyibona iyithuluzi lokucwaninga elisezingeni eliphezulu kakhulu. Uthando lwenu ngomakhelwane, uthando ngabafowenu nothando lwenu ngoJehova luyabonakala ngempela. Indlela eyenziwe ngayo iWOL ibonisa ukukhathalela kwenu. Iyisipho sothando esihle kunazo zonke engiye ngasithola kuBaba wasezulwini, uJehova. Ngibonga kakhulu.”—U-A., e-Argentina.

“Angiyikholwa le nto! Namuhla ntambama ngithe ngingena kuyiWOL, ngazithela olimini lwesiCreole SaseHaiti olusanda kufakwa. Bengingakaze ngicabange ukuthi into enje ingenzeka. Angazi ukuthi ngithini. Kwangathi uJehova angayibusisa yonke imizamo yenu nomoya wakhe uqhubeke uniqondisa.”—UD.C., e-United States.