Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 UMBUZO 7

Ngingenzenjani Lapho Ngicindezelwa Ukuba Ngilale Nothile?

Ngingenzenjani Lapho Ngicindezelwa Ukuba Ngilale Nothile?

OKWENZA LOKHU KUBALULEKE

Izinqumo zakho ngocansi ziyoba nemiphumela ehlala njalo ekuphileni kwakho.

UBUNGENZANI?

Ake ucabange ngalesi simo: Sekuphele izinyanga ezimbili uBongiwe ethandana noPhumlani, kodwa uzizwa sengathi sekuphele iminyaka emazi. Bathumelelana ama-SMS njalo, bakhuluma isikhathi eside ocingweni futhi bayatholana ngempela! Kodwa manje uPhumlani ufuna okungaphezu kwengxoxo.

Phakathi nezinyanga ezimbili ezidlule, uPhumlani noBongiwe bebegcina nje ngokubambana izandla nokuqabulana kancane. UBongiwe akafuni ukudlulela ngale kwalokho. Kodwa akafuni nokuhlukana noPhumlani. Akekho omunye umuntu omenza azizwe emuhle, ebalulekile. Uthi: ‘Ngaphandle kwalokho, mina noPhumlani siyathandana. . . ’

Uma ukhule ngokwanele futhi usesimweni sikaBongiwe, yini obungayenza?

YIMA UCABANGE!

Ucansi luyisipho uNkulunkulu asiphe abashadile kuphela. Ukuya ocansini ngaphambi komshado kuwukusebenzisa leso sipho kabi. Kufana nokuthatha ingubo enhle uhlanze ngayo indlu

Uma ugxuma esihlahleni uzame ukundiza njengenyoni, ungalimala kakhulu. Lokho kufana nokuphula umthetho wokuziphatha, njengalona othi: “Nidede ebufebeni.”—1 Thesalonika 4:3.

Iyini imiphumela yokuphula lo myalo? IBhayibheli lithi: “Lowo ofebayo wona owakhe umzimba.” (1 Korinte 6:18) Kuyiqiniso kangakanani lokho?

 Abacwaningi baye bathola ukuthi intsha eningi eye yaya ocansini ingashadile, ngokuvamile ibhekana neminye yale miphumela.

  • UKUCINDEZELEKA. Intsha eningi eye yaya ocansini ingashadile ithi iye yazisola kamuva.

  • UKUNGATHEMBANI. Ngemva kokuya ocansini, bobabili baqala ukuzibuza ukuthi, ‘Ubani omunye ake walala naye?’

  • UKUDUMALA. Amantombazane amaningi angathanda ukuthandana nomuntu ozowavikela, hhayi ozodlala ngawo. Abafana abaningi bathola ukuthi ngemva kokulala nentombazane ababe besayithanda.

  • Iphuzu: Uma uvuma ukulala nomuntu ongashadile naye, uzehlisa isithunzi ngokulahla okuthile okuyigugu. (Roma 1:24) Umzimba wakho ubaluleke kakhulu, awukwazi ukuwona nje kanjalo!

Bonisa ukuthi unesimilo ‘ngokudeda ebufebeni.’ (1 Thesalonika 4:3) Uma ushada ngolunye usuku, ungaya ocansini. Uzolujabulela ngokugcwele, ungahlushwa ukukhathazeka, ukuzisola nokungazethembi okuyizinto ngokuvamile eziwumphumela wokuya ocansini ngaphambi kokushada.—IzAga 7:22, 23; 1 Korinte 7:3.

 UCABANGANI?

  • Ingabe umuntu okuthanda ngempela angabeka ukuphila kwakho nemizwelo yakho engozini?

  • Ingabe umuntu okukhathalela ngempela angazama ukulimaza ubuhlobo bakho noNkulunkulu?—Hebheru 13:4.