Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISIFUNDO 13

UThimothewu Wayefuna Ukusiza Abantu

UThimothewu Wayefuna Ukusiza Abantu

UThimothewu wayeyinsizwa eyayithanda ukusiza abantu. Wayeya ezindaweni eziningi eyosiza abanye. Ngenxa yalokhu, ukuphila kwakhe kwakumnandi kakhulu. Ungathanda ukuzwa ngaye?—

Umama kaThimothewu nogogo wakhe bamfundisa ngoJehova

UThimothewu wakhulela eListra. Ngesikhathi esemncane, ugogo wakhe uLowisi, nomama wakhe u-Evnike baqala ukumfundisa ngoJehova. Njengoba uThimothewu ekhula, wayefuna ukusiza abantu bafunde ngoJehova.

Lapho uThimothewu eseyinsizwa, uPawulu wamcela ukuba ahambe naye bayoshumayela kwezinye izindawo. UThimothewu wathi: ‘Kulungile!’ Wayefuna ukuhamba ayosiza abanye.

 UThimothewu wahamba noPawulu baya edolobheni laseMakedoniya elibizwa ngokuthi iThesalonika. Ukuze bafike lapho, kwadingeka bahambe ibanga elide, bese begibela isikebhe. Lapho befika, basiza abantu abaningi ukuba bafunde ngoJehova. Kodwa abanye abantu babethukuthele futhi bazama ukubalimaza. Ngakho uPawulu noThimothewu kwadingeka bahambe lapha bayoshumayela kwezinye izindawo.

Ukuphila kukaThimothewu kwakumnandi futhi wayejabule

Ngemva kwezinyanga ezithile, uPawulu wacela uThimothewu ukuba aphindele eThesalonika. Wathi akayobheka ukuthi banjani abafowabo. Kwakudinga isibindi esikhulu ukuphindela kuleliya dolobha eliyingozi! Kodwa uThimothewu waya ngoba wayebazwela ubuhlungu abazalwane bakhona. Wabuyela kuPawulu ephethe izindaba ezinhle. Abazalwane baseThesalonika babejabule kakhulu!

UThimothewu wasebenza noPawulu iminyaka eminingi. UPawulu wake wabhala ukuthi uThimothewu ungumuntu owusizo kakhulu ayengamthuma ukuba ayosiza amabandla. UThimothewu wayemthanda uJehova, ebathanda nabantu.

Wena uyabathanda abantu?— Uyafuna ukubasiza bafunde ngoJehova?— Uma ufuna, ukuphila kwakho kuyoba mnandi kakhulu futhi ujabule, njengoThimothewu!