Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 12

Umshana KaPawulu Wayenesibindi

Umshana KaPawulu Wayenesibindi

Ake sifunde ngensizwa eyasindisa ukuphila kukamalume wayo. Umalume wale nsizwa kwakungumphostoli uPawulu. Asilazi igama lale nsizwa, kodwa siyazi ukuthi yenza into ebonisa isibindi esikhulu. Ungathanda ukwazi ukuthi yenzani?—

UPawulu wayesejele eJerusalema. Wayeboshiwe ngoba wayeshumayela ngoJesu. Amanye amadoda amabi ayemzonda uPawulu, ngakho akha icebo elibi. Athi: ‘Asicele umlawuli wamabutho [noma, umphathi wamabutho] ukuba amasosha akhe alethe uPawulu enkantolo. Thina sizocasha eceleni komgwaqo, bese kuthi lapho uPawulu edlula, simbulale!’

Umshana kaPawulu watshela uPawulu nomlawuli wamabutho ngecebo elibi

Umshana kaPawulu wezwa ngaleli cebo. Wayezokwenzenjani? Waya ejele watshela uPawulu ngalo. Ngaso leso sikhathi, uPawulu wathi akatshele umlawuli wamabutho ngaleli cebo elibi. Ucabanga ukuthi kwakulula ngomshana kaPawulu ukukhuluma nomlawuli wamabutho?— Cha, ngoba wayengumuntu obalulekile. Kodwa umshana kaPawulu wayenesibindi, ngakho wakhuluma nomlawuli wamabutho.

Umlawuli wamabutho wayazi kahle ukuthi kufanele enzeni. Wathi amasosha empi acishe abe ngu-500 awavikele uPawulu! Wawatshela ukuba ayise uPawulu eKhesariya ngalobo busuku. Ingabe uPawulu wasinda?— Yebo, amadoda amabi awakwazanga ukumhlasela! Icebo labo elibi aliphumelelanga.

Yini ongayifunda kule ndaba?— Nawe ungaba nesibindi njengomshana kaPawulu. Kudingeka sibe nesibindi lapho sikhuluma ngoJehova. Wena uzoba naso yini isibindi uqhubeke ukhuluma ngoJehova?— Uma wenza kanjalo, ungasindisa ukuphila kothile.