Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISIFUNDO 11

Babhala NgoJesu

Babhala NgoJesu

Uyawabona la madoda asesithombeni?— Amagama awo uMathewu, uMarku, uLuka, uJohane, uPetru, uJakobe, uJude noPawulu. Wonke la madoda aphila ngesikhathi esifanayo noJesu, futhi abhala ngaye. Asifunde okwengeziwe ngawo.

Yini oyaziyo ngala madoda?

Amathathu kuwo ayengabaphostoli abashumayela noJesu. Uyazi ukuthi yimaphi?— UMathewu, uJohane noPetru. Abaphostoli uMathewu noJohane babemazi kahle kakhulu uJesu, futhi bobabili babhala izincwadi ezikhuluma ngokuphila  kwakhe. Umphostoli uJohane waphinde wabhala incwadi ebizwa ngokuthi isAmbulo. Wabhala nezincwadi ezintathu ezibizwa ngokuthi uJohane Wokuqala, uJohane Wesibili noJohane Wesithathu. Umphostoli uPetru wabhala izincwadi ezimbili eziseBhayibhelini. Zibizwa ngokuthi uPetru Wokuqala noPetru Wesibili. Encwadini yakhe yesibili, uPetru wakhuluma ngesikhathi uJehova akhuluma ngaso esezulwini, ethi ngoJesu: ‘Le indodana yami. Ngiyayithanda futhi ngiyaziqhenya ngayo.’

Amanye amadoda asesithombeni nawo asifundisa ngoJesu ezincwadini azibhala. Omunye wawo uMarku. Kungenzeka wayekhona ngesikhathi kuboshwa uJesu futhi wabona konke okwakwenzeka. Lona omunye uLuka. Wayengudokotela futhi kungenzeka waba umKristu ngemva kokufa kukaJesu.

Ababili bababhali beBhayibheli obabona esithombeni kwakungabafowabo bakaJesu abancane. Uyawazi amagama abo?— UJakobe noJude. Ekuqaleni babengakholelwa kuJesu. Babecabanga ukuthi uyahlanya. Kodwa kamuva bakholelwa kuJesu futhi baba amaKristu.

Umbhali wokugcina weBhayibheli ombona esithombeni uPawulu. Ngaphambi kokuba abe umKristu, igama lakhe kwakunguSawulu. Wayewazonda amaKristu futhi ewaphatha kabi kakhulu. Uyazi ukuthi yini eyenza uPawulu wafuna ukuba umKristu?— Ngolunye usuku uPawulu esendleleni, wezwa umuntu ekhuluma naye esezulwini. KwakunguJesu! Wabuza uPawulu: ‘Kungani ubaphatha kabi kangaka abantu abanokholo kimi?’ Ngemva kwalokho, uPawulu washintsha waba umKristu. UPawulu wabhala izincwadi ezingu-14 zeBhayibheli, kusukela kweyabaseRoma kuya kweyamaHebheru.

IBhayibheli silifunda zonke izinsuku, angithi?— Lapho sifunda iBhayibheli, sifunda izinto eziningi ngoJesu. Ungathanda nawe ukufunda okuningi ngaye?—