Buyela KuJehova

UJehova uyazifuna izimvu zakhe ezilahlekile futhi ukumema ukuba ubuyele kuye.

Incwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Le ncwadi evela eNdikimbeni Ebusayo inxusa labo abaye baduka ukuba babuye.

INGXENYE 1

“Elahlekile Ngiyoyifuna”

Ingabe uNkulunkulu akanalo ithemba lokuthi izimvu ezilahlekile zingabuya?

INGXENYE 2

Ukukhathazeka—“Sicindezelwe Ngazo Zonke Izindlela”

Uma uzizwa ucindezekile ngenxa yokuthi awusakwazi ukwenza owawukwazi ukukwenza ngaphambili enkozweni kaJehova, kunecebiso elilodwa elingakusiza uzuze emandleni akhe.

INGXENYE 3

Imizwa Ebuhlungu—Lapho ‘Sinesizathu Sokukhononda’

Izimiso zeBhayibheli ezintathu ezingakusiza ubhekane nobuhlungu obubangelwe umuntu okholwa naye.

INGXENYE 4

Umuzwa Wecala—“Ngihlanze Ngisho Nasesonweni Sami”

Ungakuthola kanjani ukukhululeka okubangelwa ukuba nonembeza ohlanzekile?

INGXENYE 5

Buyelani “Kumalusi Nombonisi Wemiphefumulo Yenu”

Uma ngifuna ukubuyela kuJehova yini okumelwe ngiyenze? Ibandla liyongamukela kanjani?

Isiphetho

Ingabe uke ucabange ngezikhathi ezimnandi owawuzijabulela nabantu bakaJehova?