Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 99: Ekamelweni Eliphezulu

INdaba 99: Ekamelweni Eliphezulu

NJENGAMANJE uLwesine ebusuku, ngemva kwezinsuku ezimbili. UJesu nabaphostoli bakhe abayi-12 beze kuleli kamelo elikhulu eliphezulu bazodla isidlo sePhasika. Indoda oyibona ihamba uJuda Iskariyothe. Uyotshela abapristi ukuthi bangamthola kanjani uJesu.

Isidlo seNkosi sakusihlwa

Osukwini olungaphambili, uJuda uye waya kubo wabuza: ‘Niyonginikani uma nginisiza nibambe uJesu?’ Bathi: ‘Izinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva.’ Ngakho uJuda manje uyohlangabeza la madoda ukuze awayise kuJesu. Akukubi yini lokho?

Isidlo sePhasika sesiphelile. Kodwa uJesu manje uqalisa esinye isidlo esikhethekile. Unikeza abaphostoli bakhe isinkwa athi: ‘Yidlani, ngoba lokhu kungumzimba wami onikelelwa nina.’ Abese ebanika ingilazi yewayini athi: ‘Phuzani, ngoba lokhu kusho igazi lami, elizochithwa ngenxa yenu.’ IBhayibheli libiza lokhu ngokuthi ‘isidlo seNkosi sakusihlwa.’

Ama-Israyeli adla iPhasika ukuze liwakhumbuze ngesikhathi ingelosi kaJehova idlula izindlu zawo eGibhithe, ibulala amazibulo ezindlini zabaseGibhithe. Kodwa manje ufuna abalandeli bakhe bamkhumbule, nendlela anikela ngayo ukuphila kwakhe ngenxa yabo. Kungakho ethi bagubhe lesi sidlo esikhethekile unyaka ngamunye.

Ngemva kokudla iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, uJesu utshela abaphostoli bakhe ukuba bame isibindi baqine okholweni. Ekugcineni bahlabelelela uNkulunkulu bahambe. Sekuhlwe kakhulu manje, cishe sekungalé kwaphakathi kwamabili. Ake sibone ukuthi bayaphi.

Mathewu 26:14-30; Luke 22:1-39; Johane izahluko 13 kuya ku-17; 1 Korinte 11:20.Imibuzo

  • Njengoba kuboniswe esithombeni, kungani uJesu nabaphostoli bakhe abayi-12 besekamelweni elikhulu eliphezulu?
  • Ubani lo ophumayo futhi uyokwenzani?
  • Yisiphi isidlo esikhethekile uJesu asiqalisayo lapho isidlo sePhasika sesiphelile?
  • IPhasika laliwakhumbuza siphi isikhathi amaIsrayeli, futhi lesi sidlo esikhethekile sibakhumbuzani abalandeli bakaJesu?
  • Ngemva kweSidlo SeNkosi Sakusihlwa uJesu ubatshela ukuthini abalandeli bakhe, futhi benzani?

Eminye imibuzo