Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 90: Unowesifazane Emthonjeni

INdaba 90: Unowesifazane Emthonjeni

UJESU uye wahlala waphumula eduze komthombo eSamariya. Abafundi bakhe basemzini bayothenga ukudla. Owesifazane uJesu akhuluma naye uzokha amanzi. Uthi kuye: ‘Ngiphuzise.’

UJesu ukhuluma nowesifazane waseSamariya

Lokhu kummangaza kakhulu owesifazane. Uyazi ukuthi ngani? Ngoba uJesu ungumJuda, yena ungumSamariya. AmaJuda amaningi awawathandi amaSamariya. Awawakhulumisi nokuwakhulumisa! Kodwa uJesu uthanda bonke abantu. Uthi: ‘Ukuba bewazi ukuthi ubani ocela umphuzise, ubuyocela kuye akunike amanzi aphilisayo.’

Owesifazane athi: ‘Nkosi, umthombo uyashona, awunalo nebhakede. Ungawathathaphi lawo manzi aphilisayo?’

UJesu uyachaza: ‘Uma uphuza amanzi alo mthombo uzobuye wome futhi. Kodwa amanzi engizowanikeza angenza umuntu aphile phakade.’

‘Nkosi,’ kusho owesifazane, ‘nginike lawo manzi! Khona-ke anginakuphinde ngome. Futhi angisenakuza lapha ngizokha amanzi.’

Owesifazane ucabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngamanzi oqobo. Kodwa ukhuluma ngeqiniso eliphathelene noJehova nombuso wakhe. Leli qiniso lifana namanzi aphilisayo. Linganikeza umuntu ukuphila okuphakade.

Manje uJesu uthi kowesifazane: ‘Hamba ubize indoda yakho ubuye.’

‘Anginandoda,’ ephendula.

UJesu athi: ‘Usho kahle, ngoba usuké waba namadoda ayisihlanu, futhi indoda onayo manje ayiyona indoda yakho.’

Owesifazane uyamangala ngoba konke lokhu kuyiqiniso. UJesu uzazi kanjani lezi zinto? Yebo, kungoba uJesu ungoThenjisiweyo othunywe uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu omnika lokhu kwaziswa. Ngaleso sikhathi bayabuya abafundi bakaJesu, futhi bayamangala ngokuthi ukhuluma nowesifazane waseSamariya.

Sifundani kukho konke lokhu? Kubonisa ukuthi uJesu unomusa kubantu bazo zonke izizwe. Nathi kufanele sibe njalo. Akufanele sicabange ukuthi abanye babi ngenxa nje yokuba bengabesinye isizwe. UJesu ufuna bonke abantu bazi iqiniso eliholela ekuphileni okuphakade. Nathi futhi kufanele sifune ukusiza abantu bafunde iqiniso.

Johane 4:5-43; 17:3.Imibuzo

  • Kungani uJesu ephumule eduze komthombo eSamariya, futhi uthini kowesifazane olapho?
  • Kungani emangala owesifazane, uthini kuye uJesu, futhi ngani?
  • Owesifazane ucabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngamanzi anjani, kodwa uJesu ukhuluma ngamaphi amanzi?
  • Kungani owesifazane emangala uma ezwa izinto uJesu azaziyo ngaye, futhi uJesu wazazi kanjani lezi zinto?
  • Yiziphi izifundo esizifunda kule ndaba yowesifazane osemthonjeni?

Eminye imibuzo