Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 87: UJesu Omncane Ethempelini

INdaba 87: UJesu Omncane Ethempelini

BHEKA lo mfana omncane ekhuluma nala madoda amadala. Angabafundisi ethempelini likaNkulunkulu eJerusalema. Lo mfana uJesu. Usekhulakhulile. Manje uneminyaka engu-12 ubudala.

Abafundisi bayamangala ngokuthi uJesu wazi okuningi kangaka ngoNkulunkulu nangezinto ezibhalwe eBhayibhelini. Kodwa kungani uJosefa noMariya bengekho lapha nabo? Bakuphi? Ake sizwe.

UJesu omncane ukhuluma nabafundisi

Unyaka ngamunye uJosefa uletha umkhaya wakhe eJerusalema ngomkhosi obalulekile okuthiwa yiPhasika. Uhambo olude ukusuka eNazaretha kuya eJerusalema. Akekho onemoto, azikho nezitimela. Babengenazo ngalezo zinsuku. Iningi labantu lihamba ngezinyawo, kuthatha cishe izinsuku ezintathu ukufika eJerusalema.

Manje uJosefa usenomkhaya omkhulu. Ngakho kukhona abanye abafowabo bakaJesu nodadewabo abancane abanakekelayo. Kulo nyaka uJosefa noMariya bahamba nabantwana babo ohambweni olude lokubuyela eNazaretha. Bacabanga ukuthi uJesu uhambisana nabanye. Kodwa uma bema ekupheleni kosuku, abamtholi uJesu. Bambheka ezihlotsheni zabo nabangane, kodwa akekho! Ngakho babuyela eJerusalema bayomfuna khona.

Ekugcineni bathola uJesu lapho nabafundisi. Ubalalele ubuza imibuzo. Bonke abantu bamangele ngokuhlakanipha kukaJesu. Kodwa uMariya uthi: ‘Mntanami, usenzeleni into enjena? Sinoyihlo besikhathazeke kabi sifuna wena.’

UJesu uyaphendula: ‘Beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ngibe kokukaBaba na?’

Yebo, uJesu uyathanda ukuba lapho engafunda khona ngoNkulunkulu. Akuyona yini indlela okufanele sizizwe ngayo nathi leyo? Emuva ekhaya eNazaretha, uJesu wayeya emihlanganweni masonto onke. Ngenxa yokulalela njalo, wafunda izinto eziningi eBhayibhelini. Masifane noJesu silandele isibonelo sakhe.

Luka 2:41-52; Mathewu 13:53-56.Imibuzo

  • Kulesi sithombe, uneminyaka emingaki uJesu futhi ukuphi?
  • Unyaka ngamunye uJosefa uyaphi nomkhaya wakhe?
  • Ekupheleni kosuku ababuyela ngalo ekhaya, kungani uJosefa noMariya bebuyela eJerusalema?
  • UJosefa noMariya bamtholaphi uJesu, futhi kungani abantu lapho bemangele?
  • UJesu uthini kumama wakhe uMariya?
  • Singafana kanjani noJesu ekufundeni ngoNkulunkulu?

Eminye imibuzo