Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli

INdaba 20: UDina Ungena Enkathazweni

INdaba 20: UDina Ungena Enkathazweni

UYABONA ukuthi uDina uvakashela obani? Uyobona amanye amantombazane ahlala eKhanani. Kwakuyomjabulisa yini lokhu uyise uJakobe? Ekukusizeni ukuba uphendule lo mbuzo, zama ukukhumbula ukuthi u-Abrahama no-Isaka babecabangani ngabesifazane baseKhanani.

UDina uvakashela amantombazane aseKhanani

Ingabe u-Abrahama wayefuna ukuba indodana yakhe u-Isaka ishade nentombi yaseKhanani? Cha. Ingabe u-Isaka noRebheka babefuna ukuba indodana yabo uJakobe ishade nentombi yaseKhanani? Cha. Uyazi ukuthi kungani?

Kwakungenxa yokuthi laba bantu baseKhanani babekhonza onkulunkulu bamanga. Babengebona abantu abahle ukuba kushadwe nabo, futhi babengebona abantu abahle bokuba ngabangane. Ngakho singaqiniseka ukuthi uJakobe wayengenakujabula ngokuthi indodakazi yakhe yayenza amantombazane aseKhanani abangane bayo.

Ngalokho uDina wangena enkathazweni. Uyayibona leya ndoda yaseKhanani esithombeni ebuka uDina? Igama layo uShekemi. Ngelinye ilanga uDina evakashile, uShekemi wamthatha uDina walala naye ngenkani. Lokhu kwakungalungile, ngoba abesilisa nabesifazane abashadile kuphela abangalala ndawonye. Le nto embi eyenziwa uShekemi kuDina yaholela enkathazweni eyengeziwe.

Uma abafowabo bakaDina bezwa ngalokho okwenzekile, bathukuthela kakhulu. Ababili babo, uSimeyoni noLevi, bathukuthela baze bathatha izinkemba baya emzini bawafikela engazelele amadoda akhona. Bona nabafowabo babulala uShekemi nawo wonke amadoda. UJakobe wathukuthela ngalesi senzo esibi samadodana akhe.

Yonke le nkathazo yaqala kanjani? Kwakungenxa yokuthi uDina wazijwayeza nabantu ababengayilaleli imithetho kaJehova. Ngeke sithande ukuzijwayeza nabantu abanjalo, akunjalo?

Genesise 34:1-31.Imibuzo

  • Kungani u-Abrahama no-Isaka babengafuni izingane zabo zishade nabantu basezweni laseKhanani?
  • Kwakumjabulisa yini uJakobe ukuba indodakazi yakhe ibe umngane wamantombazane aseKhanani?
  • Ubani le ndoda ebuka uDina kulesi sithombe, futhi iyiphi into embi eyayenza?
  • Benzenjani abafowabo bakaDina, uSimeyoni noLevi, uma bezwa lokho okwakwenzekile?
  • UJakobe wavumelana yini nalokho okwakwenziwe uSimeyoni noLevi?
  • Yaqala kanjani yonke le nkathazo kulo mkhaya?

Eminye imibuzo