Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

INdaba 2: Insimu Enhle

INdaba 2: Insimu Enhle

AKE ubheke umhlaba lapha! Indlela okuhle ngayo konke! Bheka utshani nemithi, izimbali nazo zonke izilwane. Ungayikhomba indlovu namabhubesi?

Izilwane ensimini yase-Edene

Le nsimu enhle yaba khona kanjani? Ake sibone ukuthi uNkulunkulu wasilungiselela kanjani umhlaba.

Okokuqala, wamboza izwe ngotshani obuluhlaza. Wayesenza zonke izinhlobo zezitshalo ezincane nezihlahla nemithi. Lezi zinto ezimilayo zisiza ekwenzeni umhlaba ube muhle. Kodwa zenza okungaphezu kwalokho. Eziningi zazo zisinikeza ukudla okumnandi.

Kamuva uNkulunkulu wenza izinhlanzi zasemanzini nezinyoni ezindiza emkhathini. Wenza izinja namakati namahhashi; izilwane ezinkulu nezincane. Zilwane zini eziseduze kwakini? Akufanele yini sijabule ngokuthi uNkulunkulu wasenzela zonke lezi zinto?

Ekugcineni, uNkulunkulu wenza enye ingxenye yomhlaba yaba ngekhethekile. Wayibiza ngokuthi insimu yase-Edene. Yayiphelele. Yonke into kuyo yayiyinhle. Futhi uNkulunkulu wayefuna ukuba wonke umhlaba ube njengale nsimu enhle ayeyenzile.

Kodwa ake ubheke isithombe sale nsimu futhi. Uyazi ukuthi yini uNkulunkulu abona ukuthi yayidingeka? Ake sibone.

Genesise 1:11-25; 2:8, 9.Imibuzo

 • UNkulunkulu wawulungiselela kanjani umhlaba ukuba ube ikhaya lethu?
 • Yisho ukuthi iziphi izilwane eziningi ezihlukahlukene uNkulunkulu azenza. (Bheka isithombe.)
 • Kungani insimu yase-Edene yayikhethekile?
 • UNkulunkulu wayefuna umhlaba wonke ube njani?

Eminye imibuzo

 • Funda uGenesise 1:11-25.

  UNkulunkulu wadalani ngosuku lwesithathu lokudala? (Gen. 1:12)

  Kwenzekani ngosuku lwesine lokudala? (Gen. 1:16)

  Yiziphi izinhlobo zezilwane uNkulunkulu azenza ngosuku lwesihlanu nolwesithupha? (Gen. 1:20, 2125)

 • Funda uGenesise 2:8, 9.

  Yimiphi imithi emibili ekhethekile uNkulunkulu ayibeka ensimini, futhi yayifanekiselani?