Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ngizokwenzani Ngokuphila Kwami?

Ngizokwenzani Ngokuphila Kwami?

Isahluko 38

Ngizokwenzani Ngokuphila Kwami?

“Ekuqaleni, ngangingenandaba nekusasa. Kodwa njengoba isikhathi sokuphothula esikoleni sasisondela, ngaqaphela ukuthi ngase ngizophumela emhlabeni wangempela, kudingeke ngisebenze ngempela. Futhi ngibhekane nezindleko zangempela.”—U-Alex

ZIBONE ngeso lengqondo uhlela uhambo oluzokuyisa kude nasekhaya. Cishe ungaqale ubheke ibalazwe ukuze ubone ukuthi iyiphi indlela engcono ongahamba ngayo. Kuyefana nangokuhlela ikusasa lakho. UMichael, insizwa ekhonza kwelinye lamahhovisi egatsha oFakazi BakaJehova, uthi: “Ziningi izinto ongakhetha kuzo.” Ukhetha kanjani ezintweni eziningi kangaka? “Kuya ngemigomo yakho,” kusho uMichael.

Cabanga ngomgomo njengendawo oya kuyo. Ungase ungafiki lapho uya khona uma uzohambe uthilileka nje ungazi ukuthi wenzani. Kungcono kakhulu ukukhipha ibalazwe lakho bese uhlela ukuthi uzohamba ngamuphi umgwaqo, ngomqondo ongokomfanekiso. Ngokwenza kanjalo uyobe ulandela lesi siyalo esisencwadini yezAga 4:26: “Hlelemba indlela yonyawo lwakho.” I-Contemporary English Version ihumusha le nkulumo kanje: “Yazi ukuthi uphokophelephi.”

Eminyakeni ezayo uyokwenza izinqumo eziningi ezibalulekile eziphathelene nokukhulekela, umsebenzi, umshado, umkhaya nezinye izinto ezibalulekile. Kuyoba lula ukukhetha kahle uma wazi ukuthi uphokophelephi. Njengoba uhlela ofuna ukukwenza ekuphileni, kunesici esisodwa okungafanele neze ungasinaki.

“Khumbula UMdali Wakho”

Ukuze ujabule ngempela, kumelwe ulalele amazwi enkosi ehlakaniphile uSolomoni: “Khumbula uMdali wakho usemusha.” (UmShumayeli 12:1, Today’s English Version) Ngamanye amazwi, izinqumo ozenzayo ekuphileni kufanele zibuswe isifiso sakho sokujabulisa uNkulunkulu.

Kungani kubalulekile ukuba lokhu kuze kuqala ekuphileni kwakho? Encwadini yesAmbulo 4:11, iBhayibheli lithi: “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa.” Zonke izidalwa eziphilayo ezulwini nasemhlabeni kufanele zimbonge uMdali. Awubongi yini wena ngokuthi ukunikeze “ukuphila nomoya nazo zonke izinto?” (IzEnzo 17:25) Awuzizwa yini ubophekile ukuba ubuyisele okuthile kuJehova uNkulunkulu, ubonise ukuthi uyabonga ngazo zonke izinto akuphe zona?

Ngenxa yokuthi ikhumbula uMdali wayo, intsha eningi engoFakazi BakaJehova iye yangenela inkonzo yesikhathi esigcwele. Cabanga ngeminye yemikhakha yenkonzo ethakazelisayo engase ikuvulekele.

Ukuphayona. Amaphayona avamile achitha isikhathi esengeziwe enkonzweni. Ngokuqeqeshwa nangokuhlangenwe nakho, alola amakhono awo njengabafundisi beBhayibheli.

Ukukhonza lapho kunendingeko enkulu khona. Abanye bathuthela endaweni enabamemezeli boMbuso abambalwa. Abanye bafunda olunye ulimi bese bekhonza ebandleni eliseduze lalolo limi noma baze bathuthele kwelinye izwe. *

Inkonzo yezithunywa zevangeli. Amaphayona afanelekayo anempilo namandla aqeqeshelwa ukuyokhonza kwamanye amazwe. Izithunywa zevangeli ziphila ukuphila okujabulisayo nokwanelisayo.

Inkonzo yaseBethel. Amalungu omkhaya waseBethel akhonza emahhovisi oFakazi BakaJehova. Kwamanye amazwe le nkonzo ihilela ukunyathelisa nokuthumela izincwadi zeBhayibheli.

Inkonzo yamazwe ngamazwe. Izikhonzi ezikhonza kwamanye amazwe ziya kulawo mazwe ziyolekelela ekwakheni amaHholo OMbuso, amaHholo Omhlangano nezakhiwo zamagatsha.

Isikole Sokuqeqeshela Inkonzo. Abadala nezinceku ezikhonzayo ezifanelekayo futhi ezingashadile baqeqeshwa ezindabeni zokusebenza kwenhlangano nokukhuluma obala. Abanye abathweswe iziqu bathola izabelo zakwamanye amazwe.

Ukuhlela Indlela Ozohamba Ngayo

Inkonzo yesikhathi esigcwele iwumgomo oncomekayo futhi iletha izibusiso eziningi. Noma kunjalo, kuyodingeka uhlele kusengaphambili. Ngokwesibonelo, zibuze, ‘Yiziphi iziphiwo namakhono enginawo engingazisekela ngawo?’

UKelly wayenomgomo ocacile wokuba iphayona, ngakho kwadingeka ahlele ngokuqondene nomsebenzi wokuziphilisa. Uthi: “Kwadingeka ngikhethe okuthile okwakuzongivumela ukuba ngizisekele enkonzweni yami.”

UKelly wabhalisa ekilasini lokuqeqeshela amakhono esikoleni esiphakeme. Lokhu kwamsiza wafinyelela umgomo wakhe oyinhloko. Uthi: “Ngangifuna ukuba senkonzweni yesikhathi esigcwele. Konke okunye kwakulandela ngemuva.” UKelly uyajabula ngokukhetha akwenza. Uthi: “Nginomuzwa wokuthi kuyisinqumo esihle kunazo zonke engake ngazenza.”

Cela Iziqondiso

Ukube ubuhamba endaweni ongayazi, ngokuhamba kwesikhathi cishe ubuyocela ukuyalelwa indlela. Ungenza okufanayo lapho uhlela ikusasa lakho. Thola uvo lwabanye. IzAga 20:18 zithi: “Ngokucebisana amacebo ama aqine.”

Abazali bakho bawumthombo obalulekile wesiqondiso. Kodwa iseluleko ungasicela nakwamanye amaKristu avuthiwe akuphila kwawo kubonisa ukuhlakanipha kwaphezulu. “Bheka abantu abadala abayizibonelo ezinhle ebandleni lakini noma ezindaweni eziseduze,” kusho uRoberto, oneminyaka eyevile kwengu-20, okhonza eBethel.

Ngaphezu kwanoma ubani omunye, uJehova uNkulunkulu ufuna ukukusiza wenze ukukhetha okuyokunika injabulo enkulu ekuphileni. Ngakho mcele ukuba akusize ‘uqhubeke uqonda ukuthi iyini intando yakhe’ ngekusasa lakho. (Efesu 5:17) Kuzo zonke izici zokuphila kwakho, landela isiyalo esisencwadini yezAga 3:5, 6: “Thembela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mqaphele kuzo zonke izindlela zakho, yena uyokwenza izindlela zakho ziqonde.”

Ukuze uthole amaphuzu engeziwe, bukela i-DVD ethi “Young People Ask—What Will I Do With My Life?” Itholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-30

[Umbhalo waphansi]

UMBHALO OYINHLOKO

“‘Ngivivinyeni,’ kusho uJehova wamabutho, ‘ukuthi ngeke yini nginivulele amasango ezikhukhula asemazulwini empeleni ngithululele phezu kwenu isibusiso kuze kungabikho ukuswela.’”—Malaki 3:10.

ICEBISO

Xoxa nabathile asebe-neminyaka eminingi besenkonzweni yesikhathi esigcwele. Thola ukuthi kungani bakhetha lo msebenzi nokuthi bazizwa bebusiseke kanjani.

UBUWAZI . . . ?

Amandla kagesi angenza into esebenza ngogesi isebenze. Ngokufanayo, umoya ongcwele kaNkulunkulu ungakwenza ufeze okuningi enkonzweni yakhe.—IzEnzo 1:8.

ENGIZOKWENZA!

Ukuze ngithole injabulo eyengeziwe enkonzweni, ngizokhuluma no- ․․․․․

Engingathanda ukukubuza umzali (abazali) wami ngale ndaba ․․․․․

UCABANGANI?

● Unamaphi amakhono?

● Ungawasebenzisa ngaziphi izindlela amakhono akho ukuze udumise uJehova?

● Yimuphi umkhakha wenkonzo yesikhathi esigcwele okukhulunywe ngawo kulesi sahluko owuthanda kakhulu?

[Amazwi acashunwe esihlokweni ekhasini 313]

“Ngiyabazisa kakhulu abazali bami. Intshiseko yabo engapheli enkonzweni, indlela abaye babhekana ngayo nezinkinga zomnotho, nesikhuthazo abanginikeza sona sokungenela inkonzo yesikhathi esigcwele, konke lokhu kuye kwaba nethonya elihle kimi.’’—UJarrod

[Ibhokisi ekhasini 314]

Ishadi Lemibuzo

Imigomo Yami

Faka uqhwishi emigomweni ongathanda ukuzibekela yona. Sebenzisa isikhala osinikeziwe ukuze uhlele noma wakhe imigomo emisha.

Imigomo Yenkonzo

□ Ukwandisa isikhathi engisichitha enkonzweni sibe amahora angu- ngenyanga ․․․․․

□ Ukuhambisa izincwadi ezingu- ․․․․․ ngenyanga

□ Ukusebenzisa iBhayibheli lapho ngikhuluma ngokholo lwami

□ Ukwenza izimpindelo ezingu- ․․․․․ ngenyanga

□ Ukuqala isifundo seBhayibheli

Eminye imigomo: ․․․․․

Imigomo Yokutadisha

□ Ukufunda amakhasi angu- ․․․․․ eBhayibheli usuku ngalunye

□ Ukulungiselela imihlangano yamasonto onke

□ Ukucwaninga ngalezi zihloko ezilandelayo zeBhayibheli: ․․․․․

Imigomo Yasebandleni

□ Ukuphendula okungenani kanye emhlanganweni ngamunye

□ Ukuqala ingxoxo nomuntu omdala engithanda ukumazi kangcono

□ Ukuvakashela ilungu lebandla elikhulile noma eligulayo

Eminye imigomo: ․․․․․

Namuhla Umhla Ka- ․․․․․

Phinda ulubheke lolu hlu ngemva kwezinyanga eziyisithupha ubone ukuthi wenze kanjani ekufinyeleleni imigomo yakho. Yishintshe noma uyengeze uma kudingeka.

[Isithombe ekhasini 312]

Ukuba nemigomo kuyokwenza ungachithi amandla akho entweni engakuyisi ndawo