‘Zonke Izinhlobo Zabantu Kufanele Zisindiswe’

Kuyintando kaJehova ukuba “zonke izinhlobo zabantu zisindiswe futhi zifinyelele olwazini olunembile lweqiniso.” (1 Thim. 2:4) Ngokuvumelana nalo mbono waphezulu, oFakazi BakaJehova eDominican Republic benze imizamo eqotho yokufinyelela abantu kuzo zonke izingxenye zensimu yabo, okuhlanganisa nalabo ababoshwe ezikhungweni zokujezisa zakuleli zwe.

Ngo-1997 amaphayona akhethekile amabili ayeya njalo ngesonto eJele LaseNajayo eliseSan Cristóbal lapho ehlangana noGloria, owesifazane waseColombia oneminyaka engu-23 owayekade eboshelwe ukushushumbisa izidakamizwa. Wayekade exoxa ngezindaba ezinhle nodade owayeboshwe ngokungafanele. Ukuze basize baphendule imibuzo kaGloria yeBhayibheli, abafowethu bamnika incwadi ethi Ukubonisana NgemiBhalo kanye nezinye izincwadi. Intshiseko nenkuthalo yakhe yokufunda yathinta nezinye iziboshwa, ngakho iqembu elalihanjelwa njalo ngesonto laqhubeka landa.

Iqiniso lenza uGloria wenza izinguquko ezinkulu, ngo-1999 wafanelekela ukuba ummemezeli ongabhapathiziwe.  Inyanga ngayinye wayechitha amahora angaphezu kuka-70 eshumayela ensimini yakhe yasejele, futhi wayeqhuba izifundo ezithuthukayo eziyisithupha nezinye iziboshwa zesifazane. Ngo-2000 wafaka isicelo sikashwele futhi wawuthola ngenxa yokuziphatha kahle. Wadedelwa wayesebuyiselwa eColombia. Ngo-2001, esesezweni lakubo, wabhapathizwa, yize umkhaya wakubo wawungafuni nakuyizwa leyo nto.

UGloria Cardona wathola iqiniso ejele. Manje uphayona nomyeni wakhe

Ngemva kokuba uGloria ebhapathiziwe, waqala ukuphayona. Washada nomzalwane ongumdala futhi bobabili bangamaphayona avamile. Manje bakhonza lapho kunendingeko enkulu khona eColombia. UGloria usesize abaningi afunda nabo ukuba bazinikezele futhi babhapathizwe. Uthi uzizwa emkweleta uJehova futhi indlela engcono kakhulu yokumkhokhela iwukwenza kwabanye lokho okwenziwa kuye—ukubasiza bazi iqiniso.

Njengoba okuhlangenwe nakho kukaGloria kubonisa, izinsimbi azizange zikwazi ukuvimba iziboshwa ukuba zifunde amaqiniso asindisa ukuphila. Abameleli abasuka egatsheni bahlangana nezikhulu ezivela emnyango kahulumeni obizwa ngokuthi iGeneral Bureau of Prisons beyocela imvume yokuba abazalwane bakwazi ukungena emajele engeziwe ukuze baqhube izifundo zeBhayibheli. Ngenxa yalokho, abazalwane abangu-43 nodade abayisithupha baye bathola imvume yokuba bahlanganyele emsebenzini wokufundisa iBhayibheli emajele angu-13.

“Yelula Izintambo Zetende Lakho”

Ngasekupheleni kwekhulu lama-20 leminyaka, iDominican Republic yayibika ukuthi inani labamemezeli bezindaba ezinhle babengu-21 684 emabandleni angu-342 futhi kwakuqhutshwa izifundo zeBhayibheli ezingu-34 380. Ababekhona eSikhumbuzweni babengu-72 679. Ngenxa yalokho kwanda, abantu bakaJehova basabele ngomuzwa wokuphuthuma emazwini ka-Isaya: “Yenza indawo  yetende lakho ibe banzi. Mabelule izindwangu zetende zetabernakele lakho elikhulu. Ungagodli. Yelula izintambo zetende lakho.”—Isaya 54:2.

Inselele kwakuwukuthola iHholo LoMhlangano elalizokwazi ukuthwala inani elandayo labamemezeli. Ngo-1996 iHholo LoMbuso eliseduze kwegatsha eliseSanto Domingo laqedwa futhi lasetshenziswa amabandla asenhloko-dolobha nasezindaweni ezizungezile. Nokho, iHholo LoMhlangano elaliseVilla González, elalisetshenziswa amanye amabandla akuleli zwe, lalikudinga ngempela ukulungiswa noma kwakudingeka kutholakale elinye.

Ngo-2001, iNdikimba Ebusayo yavuma ukuba kwakhiwe iHholo LoMhlangano elingahlala abangu-2 500 endaweni eseVilla González. Abafowethu bajabula kakhulu ukuzwa ukuthi kuzokwakhiwa nendawo okwakuzoqhutshelwa kuyo iSikole Sokuqeqeshela Inkonzo (esesithathelwe indawo iSikole Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso). Yayizosondelana  neHholo LoMhlangano futhi ibe nezindlu zokuhlala, ikilasi, umtapo wezincwadi, ikhishi negumbi lokudlela. Ngo-2004, uTheodore Jaracz oyilungu leNdikimba Ebusayo wanikeza inkulumo yokunikezela lezi zakhiwo ezintsha. Kusukela lapho, angu-15 amakilasi asethweswe iziqu kulesi sikole.