Balithola Iqiniso

UJuana Ventura waqala ukufundelwa lapho umsebenzi wokushumayela uvinjelwe futhi wabhapathizwa ngo-1960 eMfuleni i-Ozama. Ngesinye isikhathi umfundisi wesonto elithile labavangeli eSanto Domingo wayefuna aboshwe ngoba ethi “uthatha abantu besonto lakhe.” Ezama ukufakazela ukuthi oFakazi BakaJehova banamanga futhi ukuze ahlazise uJuana, umfundisi wamcela ukuba eze esontweni azophendula imibuzo mayelana nezinkolelo zakhe ezintsha.

UJuana uyalandisa: “Wangibuza imibuzo emithathu, ethi: ‘Kungani ningavoti? Kungani ningayi empini? Kungani nizibiza ngokuthi ningoFakazi BakaJehova?’ Njengoba ngiphendula umbuzo ngamunye ngeBhayibheli, wonke amalungu esonto lakhe ayebheka imiBhalo futhi kwawamangaza lokho ayekufunda. Amaningi kuwo aqaphela ukuthi ayeselitholile iqiniso. Lonke lelo qembu laqala  ukufundelwa futhi ekugcineni abangu-25 kulo bazinikezela kuJehova.” Lesi senzakalo esivusa amadlingozi senza umsebenzi waseSanto Domingo wakhula ngamandla.

OFakazi BakaJehova Abayi Ndawo

Ngemva kokubulawa kukaTrujillo kwaba nemiphumela engemihle kwezombusazwe. INcwadi Yonyaka Ka-1963 yesiNgisi yabika: ‘Amasosha ayegcwele imigwaqo, abantu beteleka njalo ngalezo zinsuku futhi benodlame.’ Naphezu kwesiyaluyalu sezombusazwe, umsebenzi wokushumayela nowokwenza abafundi waqhubekela phambili futhi ekupheleni konyaka wenkonzo ka-1963 kwase kufinyelelwe inani eliphakeme labamemezeli abangu-1 155.

Lapho uNathan Knorr efika evela endlunkulu yomhlaba wonke ezovakashela iDominican Republic ngo-1962, wahlela ukuba kuthengwe indawo ukuze kwakhiwe izakhiwo ezinkulu ezazizonakekela umsebenzi wokushumayela owawukhula ngokushesha. Kwakhiwa isakhiwo esiyizitezi ezimbili neHholo LoMbuso kuleyo ndawo entsha. NgoMgqibelo ngo-October 12, 1963, uFrederick Franz, esinye isivakashi esasisuka endlunkulu, wanikeza inkulumo yokunikezela izakhiwo zegatsha ezintsha. Kwacaca ukuthi oFakazi BakaJehova babehlose ukuhlala eDominican Republic. Ngemva nje kokunikezelwa kwalezi zakhiwo, kwafika oHarry noPaquita Duffield, oFakazi bokugcina abayizithunywa zevangeli abaxoshwa eCuba.

Ukwanda Naphezu Kwezinguquko

Ngo-April 24, 1965, izwe lonakaliswa izinguquko. Ezinsukwini ezalandela ezazinezinxushunxushu, abantu bakaJehova bachuma ngokomoya. Ngo-1970, kwakunabamemezeli abangu-3 378 namabandla angu-63. Abangaphezu kwengxenye babengene enhlanganweni eminyakeni emihlanu eyandulele. INcwadi Yonyaka Ka-1972 yesiNgisi yabika: “Babenza yonke imisebenzi: Omakhenika  bezimoto, abalimi, abashayeli bezimoto zomphakathi, abaphathi-mabhuku, omeselandi, ababazi, abameli, odokotela bamazinyo, yebo, nababekwezombusazwe; bonke babehlanganiswe uthando lweqiniso nothando ngoJehova.”