Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IDOMINICAN REPUBLIC

ISonto LamaKatolika NoTrujillo

ISonto LamaKatolika NoTrujillo

UTRUJILLO wayenabuhlobo buni neSonto LamaKatolika? Umhlaziyi wezombusazwe wathi: “Ngenkathi yokubusa kukaTrujillo, esukela ku-1930 iya ku-1961, iSonto nombuso eDominican Republic kwakusekelana; umashiqela ethanda iSonto, nalo lisekela umbuso wakhe.”

Ngo-1954, uTrujillo waya eRome wafike wasayina isivumelwano noPapa. Omunye owake waba isethenjwa sikaTrujillo uGermán Ornes, wabhala: “Njengoba iDominican Church icheme kakhulu kangaka noTrujillo, [iye] yaba usizo olukhulu ekusekeleni ‘le Nkosi’ [uTrujillo]. Abefundisi, beholwa abaBhishobhi Abakhulu uRicardo Pittini no-Octavio Beras, baphakathi kwabantu abayinhloko abasakaza inkulumo-ze evuna umbuso.”

U-Ornes uyachaza: “Ngawo wonke amathuba afanelekayo, uPapa uthumela imikhonzo efudumele kuTrujillo. . . . ENgqungqutheleni  Yamasiko YamaKatolika eyayingo-1956 eCiudad Trujillo futhi ixhaswe [uTrujillo], uFrancis Cardinal Spellman, njengommeleli okhethekile kaPapa, wafika ephethe umyalezo ofudumele. UCardinal Spellman wasuka eNew York wamukelwa ngesasasa uJenene [Trujillo] uqobo lwakhe. Ngakusasa ukwangana kwabo okubonisa uthando kwavezwa kuwo wonke amakhasi okuqala amaphephandaba aseDominican Republic.’

Ngo-1960, umagazini i-Time wabika: “Kuze kube manje, uTrujillo nesonto bebelokhu bezwana. UMbhishobhi Omkhulu uRicardo Pittini, uMpristi Ophakeme Wasezwekazini LaseMelika, manje uneminyaka engu-83 futhi akasaboni, kodwa eminyakeni emine edlule wasayina incwadi eya kuyi-New York Times ethopha uTrujillo esho nokuthi ‘lo “mashiqela” bayamthanda abantu bakhe futhi bayamhlonipha.’”

Noma kunjalo, ngemva kweminyaka engu-30 yokusekela ngobuqotho ukubusa kukamashiqela okunonya, iSonto LamaKatolika laqala ukushintsha ukuma kwalo njengoba isimo sezombusazwe sasishintsha. Umhlaziyi uyachaza: “Njengoba ukuphikiswa kwalobu bushiqela kwakukhula, futhi kamuva njengoba kwakwenziwa umzamo wokumisa umbuso wentando yeningi kuleli zwe, iSonto, elalikade lingamathe nolimi noTrujillo, laphoqeleka ukuba lishintshe ukuma kwalo.”

Ekugcineni, ngo-2011 iSonto laphoqeleka ukuba lixolise kubantu baseDominican Republic. Incwadi eyayibhalwe abefundisi eyayicashunwe ephephandabeni i-Dominican Today yayithi: ‘Siyavuma ukuthi siwenzile amaphutha, asizange sethembeke okholweni lwethu, emsebenzini wethu nasezibophweni zethu. Ngenxa yaleso sizathu, sicela intethelelo futhi sinxusa abantu baseDominican Republic ukuba basibonelele futhi basizwele.’