Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2015

 IDOMINICAN REPUBLIC

Isidingo Sabashumayeli Abengeziwe

Isidingo Sabashumayeli Abengeziwe

Izindaba Ezinhle Zifinyelela Ezindaweni Ezikude

Ngemva kwesikhathi, kwafika ezinye izithunywa zevangeli, kuhlanganise noPete Paschal, u-Amos noBarbara Parker, uRichard noBelva Stoddard, ababekhonza eBolivia, noJesse noLynn Cantwell baseColombia. Lezi zithunywa zevangeli zawusekela umsebenzi wokushumayela owawukhula ngokushesha. Ngo-1973 kwase kunomsebenzi omkhulu owawenziwa ekufundiseni ngeBhayibheli emadolobheni aseDominican Republic kodwa izindaba ezinhle zazingakafinyeleli kwabahlala ezindaweni ezicezile. Ngakho kwenziwa amalungiselelo okuba kunakekelwe izidingo ezingokomoya zabantu basemaphandleni. Lapho kumenywa izisebenzi zokuzithandela ukuba ziyoshumayela emaphandleni izinyanga ezimbili, amaphayona avamile angu-19 asamukela leso simemo. Phakathi no-December 1973 no-January 1977, kwabelwa amaqembu amaphayona ezindaweni okwakungakashunyayelwa kuzo.

“Sasibanika izincwadi bona basiphe izinkukhu, amaqanda nezithelo”

Elinye iphayona elaba nengxenye kulo msebenzi okhethekile lathi: “Ngemva kokuchitha usuku sixoxela abantu ngeBhayibheli sibashiyela nezincwadi, sasichitha olulandelayo siphindela kwababebonise isithakazelo. Njengoba abantu balapha bedla imbuya ngothi, sasibanika izincwadi bona basiphe izinkukhu, amaqanda nezithelo. UJehova wayesinakekela, sasingakusweli ukudla.” Abaningi babeqala ngqa ukufundelwa iBhayibheli. Kokunye, abefundisi babetshela abantu ukuthi  uJehova unguDeveli. Yeka indlela ababemangala ngayo uma befunda amavesi anjengeHubo 83:18: “Wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke”! Kwezinye izindawo abantu babekujabulela kangangokuba kwakuze kuhlelwe nemihlangano.

Izithunywa Zevangeli Ezengeziwe Negatsha Elisha

Ngo-September 1979 kwafika u-Abigail Pérez nomkakhe uGeorgina abayizithunywa zevangeli. Babelwa ukuba bajikeleze. Kamuva, ngo-1987, kwafika uTom noShirley Dean ababethweswe iziqu zaseGileyadi bezothuthukisa umsebenzi wokushumayela. Kwazuzisa nokufika kwalabo ababesenkonzweni ekhethekile yesikhathi esigcwele ababevela ePuerto Rico. Ngo-August 1988, uReiner noJeanne Thompson babelwa eDominican Republic, okwakuyisabelo sabo sesihlanu beyizithunywa zevangeli.

Ngo-1989, isilinganiso senani labamemezeli sasingu-11 081 futhi kubonakala ukuthi kusazoba nokwanda okwengeziwe ngoba kwakubikwa izifundo zeBhayibheli ezingu-20 494. Lokhu kwanda kwaletha izinselele. Ngokwesibonelo, isakhiwo esasikhona segatsha sasiyifezile injongo yaso, kodwa ngasekupheleni kwawo-1980 sase sisincane. UReiner Thompson uthi: “Kwakungenandawo eyanele kangangokuba kwabonakala isidingo sokuthola indawo yokuhlala neyokubeka izincwadi ezindaweni ezihlukahlukene zalelo dolobha.”

UReiner uyaqhubeka: “Kwakunzima ukuthola indawo ekahle okwakuzokwakhiwa kuyo igatsha. Usomabhizinisi othile owezwa ukuthi sifuna isiza wasithinta. Wathi kunendawo ekahle kakhulu afuna ukuyidayisa, kodwa  uzoyidayisela oFakazi BakaJehova kuphela. Wayekade enebhizinisi elikhulu lokuthunga, futhi unobhala nezinye izisebenzi zakhe eziningana zingoFakazi BakaJehova. Waphawula ukwethembeka nenhlonipho ababenayo iminyaka eminingi futhi lokho kwamhlaba umxhwele. Ngenxa yokuthi wayebathanda oFakazi BakaJehova, wabadayisela le ndawo ngenani eliphansi kakhulu.” Le ndawo yathengwa ngo-December 1988, kamuva kwatholwa izingxenye ezintathu zendawo eseduze. Sekukonke, igatsha neHholo LoMhlangano kwakusendaweni engamahekthare angu-9.

Izisebenzi zokuzithandela eziningi zasiza ekwakhiweni kwegatsha neHholo LoMhlangano elisha. Lezi zakhiwo zanikezelwa ngo-November 1996 lapho kufika amalungu eNdikimba Ebusayo, uCarey Barber, uTheodore Jaracz noGerrit Lösch, futhi bebeka izinkulumo esimisweni sokunikezela sangoMgqibelo. Ngosuku olulandelayo kwaba nezimiso ezikhethekile ezinkundleni ezimbili ezinkulu kunazo zonke zakuleli futhi kwaba nezivakashi ezingaphezu kuka-10 000 ezabuka izakhiwo zegatsha elisha.

‘Ukuwelela EMakedoniya’

Umlando wabantu bakaJehova eDominican Republic uhlanganisa nesixuku soFakazi esathuthela khona siyokhonza lapho kunendingeko enkulu khona. Bekhuthazwe imibiko yensimu evundile lapho umuntu engaqhuba khona izifundo eziningi, abaningi baqala ‘ukuwelela eMakedoniya,’ bathuthela khona ngasekupheleni kwawo-1980. (IzE. 16:9) Lezi zisebenzi zokuzithandela zatshela abanye ngenjabulo ezaziyithola emsebenzini wokuvuna eDominican Republic. Ngenxa yalokho, sanda kakhulu isibalo sabathuthela khona ngawo-1990.

 Ngokwesibonelo, uStevan noMiriam Norager baseDenmark, bebelokhu bekhonza eDominican Republic kusukela ngo-2001. Ngaphambili, uMiriam wayekhonze khona nodadewabo unyaka owodwa nesigamu. Yini eyashukumisela lo mbhangqwana ukuba uthuthele ezweni elikude elinamasiko ahlukile nolimi oluhlukile? UMiriam uthi: “Sobabili sakhulela emikhayeni eqinile ngokomoya futhi abazali bethu babengamaphayona akhethekile besebasha, baba amaphayona avamile lapho sebenezingane. Babesikhuthaza njalo ukuba senzele uJehova konke okusemandleni ethu enkonzweni yesikhathi esigcwele.”

UStevan noMiriam bebelokhu bengamaphayona akhethekile kusukela ngo-2006 futhi sebesize abaningi ukuba bathole iqiniso. “Ziningi kakhulu izibusiso esizitholile,” kusho uStevan. “Ubunzima nezinkinga zempilo esibe  nazo azilutho uma ziqhathaniswa nokuhlangenwe nakho okuhle kanye nenjabulo esiyitholile ekusizeni abaqotho ukuba bazi uJehova futhi bamthande. Sithole nabangane abaningi abasithandayo. Ukukhonza eDominican Republic kusifundise ukuthobeka nesineke futhi ukuphila ukuphila okulula kuluqinise ngempela ukholo nokuthembela kwethu kuJehova.”

UJennifer Joy usekhonze lapha iminyaka engaphezu kuka-20, esiza ensimini yolimi lwezandla

UJennifer Joy ungomunye wodade abangashadile abaningi abavela kwamanye amazwe abashumayela eDominican Republic. Lapho efika ngo-1992 ezovakashela umamkhulu wakhe u-Edith White, oyisithunywa sevangeli esingumakad’ ebona, wathola imiphumela emihle enkonzweni. Wathola nabanye odade bakwamanye amazwe  ababekhonza lapho kunendingeko enkulu khona. “Nganginamahloni futhi ngimathintanyawo,” kusho uJennifer. “Kodwa ngacabanga, ‘Uma bekwenza, nami ngingakwenza.’”

Ekuqaleni uJennifer wayehlele ukuhlala unyaka owodwa, kodwa usehlale khona iminyaka eminingi futhi usekhonze eDominican Republic iminyaka engaphezu kuka-20. Usesize izifundo zakhe eziningi ukuba zibe izikhonzi zikaJehova. UJennifer usizile emsebenzini owenziwe ensimini yolimi lwezandla kuleli zwe nasekulungiselelweni kwamakilasi alolu limi.

‘UJehova unginakekele kwaze kwaba manje, ngingangabazelani ukuthi uzonginakekela nangonyaka ozayo?’

Uziphilisa ngani uJennifer? Uyachaza: “Ngiphindela eCanada ngiyosebenza izinyanga ezimbalwa unyaka ngamunye. Kuyo yonke le minyaka sengenze imisebenzi eminingi, ukuthatha izithombe nokuzigeza, ukupenda, ukuhlanza amahhovisi, ukwenza izibani zezimoto nokweluka ukhaphethi. Ngike ngenza nomsebenzi wokubukisa abantu indawo, ngasebenza enkampanini ethengisa amathikithi endiza, ngaba uthisha wolimi lwesiNgisi futhi ngatolika.” UJennifer ufanisa isimo sakhe nesama-Israyeli asendulo ayesehlane. Uthi: “Ayephila ngawo wonke amazwi avela emlonyeni kaJehova. Wayethe uzowanakekela, nangempela wawanakekela. Ayekuthola njalo ukudla futhi izingubo nezimbadada zawo zazingagugi. (Dut. 8:3, 4) UJehova uthembisa ukuthi uzosinakekela nathi. (Math. 6:33) Unginakekele kwaze kwaba manje, kungani kufanele ngingabaze ukuthi uzonginakekela nangonyaka ozayo?”

Sekufike abashumayeli abangaba yinkulungwane bevela e-Austria, eJapane, ePoland, ePuerto Rico, eRussia,  eSpain, eSweden, eTaiwan nase-United States. Abakhonza lapho kunendingeko enkulu khona basemazweni angu-30 baye bashintshela emabandleni esiCreole SaseHaiti, uLimi Lwezandla LwaseMelika, isiNgisi, isiNtaliyane, isiRashiya, isiShayina neSpanishi. Njengomphostoli uPetru, baye bathi: “Bheka! Sishiyé zonke izinto futhi besilokhu sikulandela.”—Marku 10:28.