Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2015

 IDOMINICAN REPUBLIC

Insimu YesiCreole SaseHaiti

Insimu YesiCreole SaseHaiti

Kuvulwa Insimu YesiCreole SaseHaiti

Insimu yeSpanishi ibilokhu ithela kakhulu. Kepha njengoba isikhathi sihamba kuye kwafika abantu abakhuluma ezinye izilimi kuleli zwe, nabo futhi basamukela isigijimi sethemba. Ezweni laseHaiti elingumakhelwane, kukhulunywa isiCreole. Yize ubudlelwane phakathi kweDominican Republic neHaiti ngezinye izikhathi bebungabi buhle, izinkulungwane zabantu baseHaiti zakha ingxenye enkulu yezisebenzi eDominican Republic, futhi inani labo liye landa ngendlela emangalisayo muva nje.

Kwase kuyiminyaka eminingi abantu abakhuluma isiCreole SaseHaiti ababenesithakazelo eqinisweni beyiswa emabandleni eSpanishi ukuze bathole usizo ngokomoya. Nokho, ukuze basizwe kangcono ngokomoya, ngo-1993 iNdikimba Ebusayo yathi igatsha laseGuadeloupe malimeme amaphayona akhethekile asensimini yalo ukuba ayokhonza ensimini yesiCreole SaseHaiti eDominican Republic. UBarnabé noGermaine Biabiany baphakathi kwemibhangqwana emithathu eyavolontiyela ukuthutha. UBarnabé uthi: “Ekuqaleni sasinezincwajana ezimibili kuphela zesiCreole SaseHaiti. Zonke ezinye izincwadi zazingesiFulentshi, ngakho kwadingeka sizihumushele olimini lwesiCreole SaseHaiti sizisusa esiFulentshini.”

Ngo-January 1996, kwakunabamemezeli abangu-9 eHigüey nabayishumi eSanto Domingo ababethanda ukusekela iqembu lesiCreole SaseHaiti. Ngakho edolobheni ngalinye kwamiswa iqembu, ngokuhamba kwesikhathi  womabili la maqembu aba amabandla. Kodwa lawo mabandla aqedwa ngoba kwakubonakala sengathi abantu abaningi baseHaiti babefuna ukufunda iSpanishi, ngakho babekhetha ukuya ebandleni laso. UBarnabé uyachaza: “Sahlangana nabafowethu abakhonza eMnyango Wenkonzo futhi kwabonakala kunengqondo ukuba siyeke ukusebenza insimu yesiCreole SaseHaiti okwesikhathi esithile.”

Insimu YesiCreole SaseHaiti Iyathuthukiswa

Ngo-2003 iNdikimba Ebusayo yabela umbhangqwana oyizithunywa zevangeli uDong noGladys Bark ukuba basebenze ensimini yesiCreole SaseHaiti eDominican Republic. Basebenza insimu yaseHigüey iminyaka emibili, base beqala ukubona imiphumela emihle. Ngo-June 1, 2005, kwamiswa ibandla lesiCreole SaseHaiti. UDong Bark, uBarnabé Biabiany nesinye isithunywa sevangeli uSteven Rogers balihamba lonke izwe behlakulela isithakazelo sensimu yesiCreole SaseHaiti.

Umsebenzi wahamba kahle kwamiswa namabandla engeziwe. Ngo-September 1, 2006, kwamiswa isigodi sokuqala sesiCreole SaseHaiti. Kwakunamabandla angu-7 namaqembu amabili. UBarnabé Biabiany wayengumbonisi wesigodi.

Eminyakeni eyalandela, kwabelwa izithunywa zevangeli ezengeziwe eDominican Republic ukuba zisebenze ensimini yesiCreole SaseHaiti. Kwafika nezinye izisebenzi zokuzithandela eziningi zivela eCanada, eYurophu, e-United States nakwezinye izindawo zizosiza. Abazalwane babelwa ukuba basungule izifundo zolimi lwesiCreole SaseHaiti ukuze kufundiswe abafowethu nodadewethu bakwamanye amazwe nabendawo.

Abaningi baphetha ngokuthi abantu abangebona abaseHaiti abakhuluma isiCreole SaseHaiti bangoFakazi BakaJehova

Ukuba baningi kwabantu baseDominican Republic abenza umzamo wokufunda isiCreole SaseHaiti kunethonya elihle kubantu baseHaiti. Manje, uma ummemezeli waseDominican  Republic echaza amaqiniso eBhayibheli ngesiCreole SaseHaiti, kuyaphela ukungezwani kube nomoya omuhle owenza bakwazi ukuxoxa ngesigijimi soMbuso. Abafowethu asebefunde lolu limi sebebaningi kakhulu kangangokuthi abantu abaningi sebevele baphethe ngokuthi abantu abangebona abaseHaiti abakhuluma isiCreole SaseHaiti bangoFakazi BakaJehova.

Ukuze ubone ithonya elinamandla lokubonisa isithakazelo kubantu bamanye amasiko, ake uzwe lokhu okwenzeka kudade oyiphayona waseDominican Republic owafunda isiCreole SaseHaiti. Ngesikhathi esensimini wathola indoda nomkayo abathakazelayo baseHaiti. Wabuyela kubo eyoqala isifundo seBhayibheli. Uyalandisa: “Ngesikhathi ngifika ngabingelela inkosikazi ngokuyiqabula esihlathini ngoba lokho kuyisiko kwabesifazane baseDominican Republic. Le nkosikazi yavele yakhala. Ngayibuza: ‘Kwenzenjani?’ Yathi: ‘Kuyaqala ngqa kuyo yonke le minyaka ngihlala kuleli zwe ukuba umuntu angibingelele ngokungiqabula.’”

Umphumela wokubusisa kukaJehova umsebenzi onzima kule nsimu ube ukwanda okumangalisayo. Ngo-September 1, 2009, kwakunamabandla esiCreole SaseHaiti angu-23 namaqembu angu-20, ngakho kwakhiwa isigodi sesibili. Ababekhona eSikhumbuzweni ngo-2011 babonisa ukuthi abamemezeli basazokwanda. Ngokwesibonelo, abamemezeli abangu-11 edolobheni elincane laseRío Limpio bathokoza kakhulu lapho kufika abangu-594 eSikhumbuzweni. Futhi lapho kwenziwa amalungiselelo okuba kube neSikhumbuzo edolobheni laseLas Yayas  de Viajama, okungekho bamemezeli kulo, kwafika abangu-170. Ngo-September 2011, kwakunamabandla angu-33 namaqembu angu-21 ensimini yesiCreole SaseHaiti. Ngakho kwamiswa esinye isigodi ngo-2012.

Igatsha laseDominican Republic nelaseHaiti aye asebenza ngokubambisana eqeqesha abazalwane bakuwo womabili la mazwe. Kwaqhutshwa amakilasi amahlanu eSikole SeBhayibheli Sabazalwane Abangashadile ngesiCreole SaseHaiti kanye namane eSikole SeBhayibheli Semibhangqwana EngamaKristu.

Bafunda isiCreole SaseHaiti