Baboshelwa Ukungathathi-hlangothi

U-Enrique Glass nendawo ayeboshelwe kuyo amasonto amabili

Ngo-June 19, 1949, iqembu labantu baseDominican Republic ababedingisiwe labuyela khona liyozama ukuketula umashiqela onguRafael Trujillo. Nakuba lehluleka, uhulumeni kaTrujillo wababopha labo ababenqaba  ukwenza inkonzo yezempi kanye nanoma yibaphi owawubabheka njengezitha. Phakathi koFakazi bokuqala ababoshelwa ukwenqaba ukuya empini kwakunoLeón, u-Enrique noRafael Glass, kanye nabanye oFakazi ababesebenza noLeón.

ULeón uyachaza: “[Mina nengangisebenza nabo] saboshwa amaphoyisa omshoshaphansi asipheka ngemibuzo. Ngemva kokusisongela, asidedela, kodwa saphinde sabizelwa inkonzo yezempi ngemva kwezinsukwana, nokho kwangalandelwa inqubo efanele. Senqaba ukwenza ababekufuna, sase siphonswa ejele. Safica  abanye oFakazi abane, ababili kubo kungabafowethu engizalwa nabo. Ngemva kokudedelwa, saphinde sagwetshwa. Kwaze kwaba kathathu kwenzeka lokhu, sidedelwa izinsuku ezimbalwa siphinde siboshwe. Isiyonke iminyaka esayidonsa ithi ayibe ngu-7, isigwebo sethu sokugcina sasiyiminyaka emihlanu.”

“Ngisho sishaywa ngeziswebhu noma ngezinduku nezibhamu, sakubekezelela ngoba uJehova wayesinika amandla okukuthwala”

Ukuphila kwasejele kwakuwuvivinyo kubazalwane. Babehlushwa yiziboshwa nojele ubusuku nemini. Umphathi wejele iFort Ozama lapho babeboshwe khona okokuqala, wathi: “BoFakazi BakaJehova, ningitshele uma seningofakazi bakaDeveli, ngizonidedela.” Noma kunjalo, abaphikisi abakwazanga ukwephula ubuqotho balabo bazalwane abathembekile. ULeón uyachaza ukuthi kungani: ‘UJehova wayesinika njalo amandla okukhuthazela futhi ukungenela kwakhe ukuze asisekele sasikubona ngisho nasezintweni ezincane. Ngisho sishaywa ngeziswebhu noma ngezinduku nezibhamu, sakubekezelela ngoba uJehova wayesinika amandla okukuthwala.’

OFakazi BakaJehova Bayavinjelwa

Izitha zokukhulekela kweqiniso zaluqinisa ushushiso nakwezinye izindawo kulo lonke leli zwe. Naphezu kwalokho, ngo-May 1950 kwase kunabamemezeli abangu-238 eDominican Republic, singazibali izithunywa zevangeli. Abangu-21 babo babengamaphayona esikhathi esigcwele.

Izigwebo zabazalwane abangaluthathanga uhlangothi zakhishwa ephephandabeni

Kwenzeka konke lokhu nje, iphoyisa lomshoshaphansi lalibhalele uNobhala WoMbuso lithi: “Amalungu ehlelo lenkolo loFakazi BakaJehova ayaqhubeka ngentshiseko  nemisebenzi yawo kuzo zonke izingxenye zaleli dolobha [iCiudad Trujillo].” Laqhubeka lathi: “Ngiyaphinda futhi ngithi kumelwe oFakazi BakaJehova babhekwe ngeso elibukhali ngoba ukushumayela kwabo nemisebenzi abayenzayo kusonta indlela iningi elicabanga ngayo, ikakhulu abantu abavamile.”

UNobhala Wezangaphakathi Nezamaphoyisa, uJ. Antonio Hungría, wacela uMfoweth’ uBrandt ukuba abhale incwadi echaza ukuma koFakazi ezindabeni eziphathelene nenkonzo yezempi, ukushayela ifulege indesheni nokukhokhwa kwentela. Wayibhala le ncwadi esebenzisa ukwaziswa okusencwadini ethi “UNkulunkulu Makabe Oneqiniso.” Noma eseyibhalile, ngo-June 21, 1950, uNobhala uHungría wakhipha umyalo ovimbela umsebenzi woFakazi BakaJehova eDominican Republic. UMfoweth’ uBrandt wabizelwa ehhovisi likaHungría ukuze azizwele ngezakhe lo myalo. Wabe esebuza ukuthi izithunywa zevangeli kwakuzodingeka zihambe yini. UHungría  wamqinisekisa ngokuthi zingahlala uma nje zizolalela umthetho zingaxoxi nabanye ngenkolo yazo. *

^ isig. 10 Emasontweni angaphambi kokukhishwa kwalowo myalo, abapristi bamaKatolika babebhale izihloko ezinde emaphephandabeni begxeka oFakazi BakaJehova, beqamba amanga bethi basebenzelana namakhomanisi.