UJehova uNkulunkulu waphefumulela umprofethi u-Isaya ukuba abikezele: “Esikhundleni sethusi ngiyoletha igolide, esikhundleni sensimbi ngiyoletha isiliva, esikhundleni sokhuni, ithusi, futhi esikhundleni samatshe, insimbi.” (Isaya 60:17) Phakathi nonyaka odlule siye sabona ubufakazi obucacile bokuthi lesi siprofetho siyaqhubeka sigcwaliseka. Njengoba nje ukufaka into esezingeni eliphezulu esikhundleni sento esezingeni eliphansi kusho intuthuko, oFakazi BakaJehova baye babona intuthuko endleleni okuhlelwa ngayo inhlangano yabo kulesi sikhathi sokuphela.—Math. 24:3.