Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2016

EBurundi: UNolla uwatshengisa INqabayokulinda amadoda ayemcele amalahle

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

E-Afrika

E-Afrika
  • INANI LAMAZWE 58

  • INANI LABANTU 1 082 464 150

  • INANI LABAMEMEZELI 1 453 694

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 3 688 959

Ukushumayela Ngezithuthuthu

EBenin: UDésiré usebenzisa umshini wokudlala izinto ezilalelwayo awufake esithuthuthwini ukuze ashumayeze abagibeli

Izithuthuthu ezisebenza njengamatekisi, ezibizwa ngokuthi ama-zem, zisetshenziswa abantu abaningi emadolobheni aseningizimu yeBenin. UDésiré, iphayona elisizayo, wafaka umshini wokudlala izinto ezilalelwayo kuyi-zem yakhe, wabhekisa imibhobho emibili yaqondana nendawo ehlala umgibeli. Uhlale edlala izincwadi namadrama eBhayibheli aqoshiwe. Lapho umgibeli egibela  kuyi-zem yakhe, ngokushesha nje uvele agxile kulokho okudlalwayo. Abagibeli abaningi banaka lokho abakulalele kuze kuthi lapho sekumelwe behle, banqikaze, baze benqabe ngisho nokwehla kuze kube yilapho kuphela lokho abakulalele. UDésiré uthi: “Kona ngingathanda umuntu angikhokhele imali yami bese eyehla ukuze ngigibelise omunye, kodwa ngiyazi ukuthi ukuzwa kwabo izindaba ezinhle kubaluleke ngaphezu kwemali. Ngaphandle kwalokho, ngithola ithuba lokuhambisa izincwadi eziningi.”

Ingane Eyayiphikelela

UNolla yintombazane eneminyaka eyisithupha ehlala nabakubo ezintabeni zaseBurundi. Ngelinye ilanga njengoba kwakuphekwa kubo ngesitofu esincane samalahle, amadoda amabili ayesebenza kwamakhelwane acela amalahle avuthayo ukuze ayobasa. UNolla, ongakangeni esikoleni, wayekhwezela umlilo lapho kufika la madoda. Wavuma ukuba awathathe amalahle. Ngokushesha ngemva kwalokho, uNolla wadlula ngakula madoda amabili wabona ukuthi ayesebenzise la malahle ukuze okhele ugwayi. Lokhu kwamkhathaza kakhulu uNolla, wayesethi kuwo, “Ukube bengazi ukuthi nizokokhela ugwayi ngala malahle, bengingeke ngininike.” Wabe esekhumbula ukuthi eHholo LoMbuso wayebone umagazini onesithombe sikagwayi. Wagijimela eHholo LoMbuso eyothatha amakhophi amabili e-Nqabayokulinda ka-June 1, 2014, eyayikhuluma ngokubhema. Wabuyela kula madoda, wawanika lab’ omagazini, wathi awabafunde ngaso leso sikhathi. Kamuva, waphinde wahlangana  nawo, wawanika isimemo somhlangano wesifunda owawuseza. Emangazwe ukuphikelela kwale ntombazane encane, la madoda ashukumiseleka ukuba aye emhlanganweni izinsuku ezimbili. Ngekhefu lasemini, uNolla wawabona la madoda, wawacela ukuba azodla nabakubo ukudla kwasemini. La madoda ahlatshwa umxhwele yilokho akubona nakuzwa emhlanganweni, ayeseqala ukufunda iBhayibheli.

Bafakaza Emajele

Abadala baseLiberia bashumayela isigijimi soMbuso emajele ahlukahlukene. UYves, oyiphayona elikhethekile enhloko-dolobha, iMonrovia, uyachaza: “Iziboshwa ezintathu zaba abamemezeli abangabhapathiziwe ngo-March. Kusho ukuthi sebeyisithupha abamemezeli ejele elibizwa ngokuthi iMonrovia Central Prison.” Bashumayela kanjani? UYves uyachaza: “Bahlangana njalo ngoLwesithathu nangoMgqibelo ukuze baye ensimini. Bavunyelwe ukuba bashumayele ezitokisini, banikeze ezinye iziboshwa isigijimi sethemba esiseBhayibhelini.” Iziboshwa eziningi manje seziyafundelwa, ziye nasemihlanganweni eqhutshwa ejele. Kulelo jele kwafika ummeleli wegatsha wanikeza inkulumo yeningi eyayethanyelwe iziboshwa ezingu-79. Kwamanye amajele ayisithupha kuba namakilasi okufunda iBhayibheli, futhi iziboshwa zenza izinguquko ezinhle.

“Siludinga Kakhulu Usizo”

Kwenziwa imizamo emikhulu yokusiza abantu abanesithakazelo ezindaweni eziqhelile ukuba babe khona eSikhumbuzweni. Ngokwesibonelo,  amaSan, aziwa nangokuthi abaThwa, angabantu bokuqala abahlala eningizimu ye-Afrika. Ayephila ukuphila okulula, engahlali ndawonye, eziphilisa ngokuzingela. ESikhumbuzweni sika-2015, uGlenn, iphayona elikhethekile elikhonza enyakatho yeNamibia, wahlela ukuba kube neSikhumbuzo endaweni yamaSan, eqhele ngamakhilomitha angu-270 empumalanga yeRundu. Kwase kungokwesibili kuqhutshwa iSikhumbuzo lapha. Kuzo zombili izikhathi, iziphathimandla zale ndawo zanika oFakazi BakaJehova imvume yokusebenzisa ihholo lenkantolo yemantshi mahhala. Kwafika abantu abangu-232 eSikhumbuzweni nakuba laliyidliva ngaphambi komkhosi weSikhumbuzo nangesikhathi uqhubeka. AbaThwa abahlala kule ndawo bakhuluma isiKhwe, okuwulimi olunongwaqa abaningi abanjengo-qa, qe, qi, qo, qu. Inkulumo yahunyushwa isuselwa esiNgisini yayiswa olimini lwesiKhwe. Ngenxa yokuthi alikho iBhayibheli lesiKhwe, kwadlalwa ama-slide anombala nge-projector ukuze kuchazwe imiBhalo enjengo-Isaya 35:5, 6. UGlenn, oqhuba izifundo eziningi ezithuthukayo kule ndawo, uyabika: “Sekuphele iminyaka emibili ngivakashela lapha kanye ngenyanga. Ngikhempa lapha izinsukwana. Intuthuko ihamba kancane ngenxa yolimi nokuqhela kwendawo. Siludinga kakhulu usizo. Lapho ngiya eziphathimandleni ukuze ngenze amalungiselelo eSikhumbuzo salo nyaka, ilungu lekomiti ephethe umphakathi langibuza ukuthi singakwazi yini ukwakha indawo yokukhulekela kule ndawo. Lathi ikomiti lizonikela ngendawo lithwale nezindleko zokwakha! Okwakufanele sikwenze nje thina ukuza nomfundisi, noma-ke okungenani sifundise omunye wabo ukuba abe umfundisi!”

ENamibia: Abamemezeli ababili bashumayeza ngenjabulo owesifazane ongumHimba