Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INcwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

INcwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Bafowethu Nodadewethu Abathandekayo:

Umprofethi u-Isaya wavuma ngokuthobeka ukuthi impumelelo nokuchuma okwakutholwa uMbuso wakwaJuda kwakungenxa yesibusiso sikaJehova kuphela. Ku-Isaya 26:12 wathi: “O Jehova, . . . uye wasenzela ngisho nemisebenzi yethu yonke.” Ukucabanga ngakho konke esikufezile phakathi nonyaka wenkonzo odlule kusenza sivumelane no-Isaya. Ngempela, uJehova wenza “izinto ezimangalisayo ezingakaze zidalwe.” (Eks. 34:10) Cabanga nje ngezinye zezibusiso esizithole kuye.

Ingosi yethu esemthethweni, i-jw.org, iye yasetshenziswa ngendlela enhle kakhulu. Le ngosi isitholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-600, futhi izincwadi zingafundwa futhi zidawunilodwe ngezilimi ezingaphezu kuka-750. Yini ebonisa ukuthi ingosi iyaphumelela ukudlulisela iqiniso kubantu abanhliziyo ziqotho? Cabanga ngalokhu: Umbhangqwana othile wadunyazwa yinkolo ngenxa yobuzenzisi owawububonile. Ekufuneni kwabo isiqondiso esingokomoya, bathola ingosi yethu. Baqala ukungena njalo kule ngosi ukuze bafunde izihloko ezisezincwadini zethu babukele nama-video. Baze badawuniloda ngisho nencwajana ethi Ukuhlola ImiBhalo Nsuku Zonke base beqala ukufunda umBhalo wosuku kanye nezingane zabo ezimbili. Empeleni yilokho  kanye ababekwenza ekuseni ngosuku oFakazi BakaJehova abafika ngalo emzini wabo. OFakazi bathola ukuthi ngenxa yokusebenzisa ingosi, lo mkhaya wawusuwenze izinguquko eziningi. Wawusususe ama-tattoo, wayeka ukubhoboza umzimba, walahla izithombe zenkolo yawo, wayeka ukugubha amaholidi ezwe, wayeka nokubukela amabhayisikobho angafanelekile—konke lokhu wakwenza ngaphambi kokuhlangana noFakazi! Sikhuluma nje bobabili abazali nengane eyodwa sebengabamemezeli futhi abazali bahlela ukubhapathizwa maduze.

Abantu abaningi baye babonga elinye ilungiselelo elimangalisayo: ISiteshi Sokusakaza Se-JW. Lolu hlelo lwazinyanga zonke selutholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-70, nezinye izilimi zisazotholakala. Imikhaya eminingi ibukela lolu hlelo lapho yenza ukuKhulekela Komkhaya. Omunye umzalwane uthi: “Inhlangano kaJehova ayikaze ibe nkulu kangaka; noma kunjalo, sizizwa sisondelene kakhulu nendlunkulu kunangaphambili!”

Imihlangano emikhulu ihlale iyisici esivelele kubantu bakaJehova, neyangonyaka wenkonzo ka-2015 nayo yayivelele. Isimiso salo mhlangano sasinama-video angu-42 nemibukiso yemidwebo, kanye nezikhathi zokulalela umculo omtoti lapho kuqala isimiso ngasinye. Mayelana nalesi simiso, umzalwane onokuhlangenwe nakho wathi: “Kubukeka sengathi akekho umuntu owayefuna ukusuka esihlalweni phakathi nesimiso ngoba bonke abantu babengafuni kube khona okubaphuthelayo.” Sibhekisela emhlanganweni wangonyaka odlule, isithunywa sevangeli esisensimini  sathi: “Ama-video enza iqiniso noMbuso kwaba ngokoqobo kimi.”

UJehova usibusise nangezingoma zoMbuso eziningana ngonyaka odlule. Omunye umbhangqwana wabhala: “Lapho sicula izingoma ezintsha kuba sengathi uJehova uyasigona. Ziye zasijabulisa lapho sicindezelekile.” Imihlangano yethu isikhumbuze imisebenzi yokuzikhandla ebonisa uthando esiyenzelwa i-orchestra nekwaya yeWatchtower, konke lokhu bakwenza ngenjongo yokudumisa uJehova!

Sinikhuthaza nonke ukuba nilingise uJehova ngokubamukela ngemfudumalo ababuyela enhlanganweni

Ingabe ibandla lakini lizisebenzisa ngokugcwele izinqola zokufakaza obala? Yeka indlela lolu hlobo lokushumayela oluyisibusiso ngayo! Abanye abantu abahlala ezindaweni okungangeneki kalula kuzo bezwa iqiniso okokuqala ngqa, nabanye abantu abaningi, kuhlanganise noFakazi abapholile, bathola usizo olungokomoya ngale ndlela yokushumayela. Ngo-January 2015, indoda yaseNingizimu Korea yaya enqoleni. Yachaza ukuthi yayisanda kucabanga kanzulu ngoNkulunkulu. Yaqala ukufundelwa iBhayibheli. Ngo-February yaya emihlanganweni yebandla okukuqala; ngo-March, yayeka ukubhema. Ngo-April, yavakashela isakhiwo segatsha eNingizimu Korea, futhi iyaqhubeka ithuthuka ngokuphawulekayo ngokomoya. Lokhu ngokuhlangenwe nakho okukodwa kokuningi okufike lapha endlunkulu yomhlaba wonke.

Sithandazela ukuba ulwazi esiluthole emihlanganweni lugqugquzele abaningi abake bakhonza ngentshiseko ukuba babuyele kuJehova kungakephuzi! Sinikhuthaza nonke ukuba nilingise uJehova ngokubamukela  ngemfudumalo ababuyela enhlanganweni.—Hez 34:16.

UJehova ubabusise ngempela abantu bakhe kulo nyaka wenkonzo odlule. Yini enye ezayo? Kumelwe silinde sibone. Okwamanje, sifisa ukunazisa ukuthi thina esakha iNdikimba Ebusayo sinithanda kakhulu nonke futhi siyanithandazela njalo.

Izilokotho ezinhle,

Abafowenu,

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova