NGO-OCTOBER 6, 2014 kwethulwa uhlelo lwesiNgisi lwesiteshi sethelevishini esibizwa ngokuthi iSiteshi Sokusakaza Se-JW. * Kusukela ngo-August 2015, lezi zinhlelo sezihunyushwa ngezilimi ezingaphezu kuka-70 ukuze zikhuthaze abafowethu nodade abaningi ngokomoya. Abantu abaningi emhlabeni baye babonga ngaleli lungiselelo elisha elimnandi. Kodwa yini eyayihilelekile ekumiseni iSiteshi Sokusakaza Se-JW?

Kwadingeka kutholakale indawo efanelekayo. Kwakhethwa indawo ekahle endlunkulu yoFakazi BakaJehova  eBrooklyn, eNew York, esakhiweni esise-30 Columbia Heights. Ngesonto elilodwa nje kuphela, kwase kususwe izinto ezazikule ndawo, umnyango obizwa ngokuthi iMaintenance Department waqala ukulungisa le ndawo ukuze kwakhiwe isiteshi sethelevishini, kanti iqembu labaklami lalakha indawo ehloniphekile kodwa yesimanje okwakuzoqoshelwa kuyo. Abazalwane nodade abaningi ababevela ezindaweni eziningi e-United States basebenza ubusuku nemini beklama le ndawo behlela nokuthi bazoyakha kanjani ngokushesha. Ukucwaninga okuvame ukuthatha izinyanga kwathatha izinsuku, uMnyango Wabathengi nawo wasukumela phezulu wa-oda izinqwabanqwaba zezinto ezazidingeka.

Kwafakwa amakhebula, izisebenzi kwadingeka ziqikelele ukuthi yonke imishini isebenzisana ngendlela efanele. Kwenzeka lokhu nje ikwaya yethu yomculo wezinsimbi, abafowethu nodadewethu abavela emazweni amaningi, iyaqopha ePatterson, iqopha umculo owawuzoba yibika lwalolu hlelo. Kwabhalwa ama-script, kwahlelwa ukuba kudlalwe ngokoqobo okuhlangenwe nakho kwabazalwane nodade, izikhonzi ezikhonza emnyango obizwa ngokuthi i-audio/video eBrooklyn, ePatterson, eWallkill nakwamanye amazwe zasebenza kanzima zenza ama-video. Lapho seyakhiwe indawo yokuqopha nefenisha isifakiwe, kwaqalwa ukulungiselela ukwaziswa okwakuzosakazwa ezinyangeni zokuqala ezimbalwa.

Indawo yokuqopha yeSiteshi Sokusakaza Se-JW, eBrooklyn, eNew York

Lapho sibuza uchwepheshe kulo mkhakha wezokusakaza ukuthi umsebenzi wendawo yokuqopha engaka uye uthathe isikhathi esingakanani, wathi uthatha unyaka nesigamu. Kodwa abafowethu nodadewethu abazikhandlayo bawenza ngezinyanga ezimbili nje kuphela!

Imiphumela iyajabulisa! Uhlelo lwenyanga ngayinye, oluye lufakwe kuyi-Internet ngoMsombuluko wokuqala  enyangeni, lubukelwa izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezimbili ngaleyo nyanga. Sekuhlangene nawo wonke amanye ama-video, isiteshi sokusakaza sibukelwa izikhathi ezingaphezu kwezigidi eziyishumi ngenyanga.

“Lolu hlelo lwangisondeza kakhulu enhlanganweni kaJehova naseNdikimbeni Ebusayo. Ngiyazi ukuthi ngisemkhayeni onothando olukhulu.”—EKenya

Abantu bakaJehova bazizwa kanjani ngaleli lungiselelo elingokomoya elisha? Nawa amazwi ambalwa okubonga:

  • “Angikaze ngijabule kanje ekuphileni kwami! Namhlanje kusihlwa mina nomkami sibukele uhlelo lweSiteshi Sokusakaza Se-JW luka-May 2015, anginawo amazwi okuchaza injabulo enginayo. Lesi sipho siphakathi kwezipho eziyigugu kakhulu engiziphiwe uJehova. Siyayibonga iNdikimba Ebusayo nabo bonke abazalwane nodade abasebenze kanzima kangaka benza leli lungiselelo elingokomoya elihle kangaka.”—E-Indonesia.

  • “Kuze kwaba muva nje abafowethu nodadewethu abaningi bengakaze balizwe ilungu leNdikimba Ebusayo linikeza inkulumo. Manje asisagcini nje ngokuwalalela amalungu eNdikimba Ebusayo kodwa sesiyawabona nokuwabona. Asikaze sizizwe simunye kangaka neNdikimba Ebusayo nabafowethu emhlabeni wonke.”—EKenya.

  • “Ngenxa yokuthi umyeni wami akahlanganyeli, kunzima ukwenza ukukhulekela komkhaya nezingane zami ezimbili. Ngakho lolu hlelo luwusizo olukhulu kimi. Lungenza ngizizwe ngiyingxenye yenhlangano, futhi lusinikeza isikhuthazo esisidinga kakhulu mina nezingane  zami. Yisibusiso esivela kuJehova ngempela lesi.”—EBrithani.

  • “Asive sisithanda iSiteshi Sokusakaza Se-JW! Imikhuleko yethu yaphendulwa nalapho sesitholakala ngezinye izilimi. Bafowethu, sikhuthazeka ngokukhethekile lapho sibona isimo senu sengqondo senjabulo nesomusa njengoba nikhulekela uJehova. Kusukela kwaqala lolu hlelo lwe-TV, sizizwa singamalungu enhlangano kaJehova kakhulu kunangaphambili.”—ECzech Republic.

  • “Ukulalela amalungu eNdikimba Ebusayo ekhuluma ngolimi lwami kungisondeze kakhulu kuJehova.”—EBrazil.

  • “Sekuyiminyaka engu-16 ngikhonza uJehova, kodwa imizwelo nenjabulo engiyizwe namhlanje ingikhumbuza mhla ngibhapathizwa. Ngiyabonga bafowethu abathandekayo ngeSiteshi Sokusakaza Se-JW.”—EBrazil.

Siyaqiniseka ukuthi ngosizo lukaJehova lesi siteshi sokusakaza sizoqhubeka siyisibusiso esingokomoya esicebile kubafowethu bomhlaba wonke nokuthi sizoqhubeka sidumisa futhi sikhazimulisa uJehova.

^ isig. 1 ISiteshi Sokusakaza Se-JW ungasithola ngokungena engosini ethi tv.jw.org/zu.