NGO-AUGUST 31, 2015, INguqulo Yezwe Elisha yayisihunyushelwe ezilimini ezingu-129, iphelele noma iyingxenye. IBhayibheli liyatholakala nakuyi-jw.org ngezilimi ezingu-129, kuhlanganise nezingu-7 zolimi lwezandla. Lezi zinguqulo ezilandelayo zikhululwe ngonyaka wenkonzo ka-2015: