Umsakazo

NGO-1933 abazalwane bahlela ukuba isiteshi somsakazo eJakarta sisakaze izinkulumo zesiNgisi zikaMfoweth’ uRutherford. Ezinye izinkulumo zazisakazwa emoyeni ngesiDashi zifundwa umlisa owayenesithakazelo eqinisweni. Lokhu kusakazwa kwezinkulumo kwavusa isithakazelo esikhulu, kwasiza nabazalwane ukuba bahambise izincwadi eziningi ensimini.

Lapho lesi siteshi sisakaza inkulumo enamandla kaMfoweth’ uRutherford eyayinesihloko esithi “Ithonya Lonyaka Ongcwele Ekuthuleni Nentuthuko,” abefundisi bamaKatolika base becikekile. * Basebenzisa izincelebane zabo, bamangalela uMfoweth’ uDe Schumaker, okunguyena owayelethe izinkulumo, ngecala “lokunyundela, elokudelela nelenzondo.” UMfoweth’ uDe Schumaker waziphendulela ngesibindi kodwa wahlawuliswa ama-guilder angu-25 * kanye nezindleko zenkantolo. Amaphephandaba amakhulu amathathu abika ngaleli cala, okwanikeza ubufakazi obukhulu nakakhulu.

 I-Lightbearer

Ngo-July 15, 1935, isikebhe se-Watch Tower Society esingamamitha angu-16 esibizwa ngokuthi i-Lightbearer safika eJakarta ngemva kohambo lokushumayela lwezinyanga eziyisithupha sisuka e-Sydney, e-Australia. Sasihamba amaphayona ashisekayo angu-7 ayezimisele ukusakaza izindaba ezinhle kulo lonke elase-Indonesia, eSingapore naseMalaysia.

 Amaphayona ayehamba nge-Lightbearer ahamba amatheku amancane namakhulu kulo lonke elase-Indonesia isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili, esakaza inqwaba yezincwadi zeBhayibheli. Njengoba isikebhe sasingena ethekwini elincane ngalinye, “abafowethu babevulela igilamafomu badlale enye yezinkulumo zikaJ. F. Rutherford, owayengumongameli we-Watch Tower Society,” kulandisa uJean Deschamp. “Yibone ngeso lengqondo indlela abantu baseMalay ababemangala futhi bajabule ngayo lapho bebona isikebhe esikhulu sifika ethekwini labo bese bezwa izwi elikhulu limemeza emoyeni.”

Abefundisi bathukutheliswa yilokhu kushumayela kwabazalwane ngesibindi, bagcina behlohle iziphathimandla ukuba zingabe zisayivumela i-Lightbearer ukuba ingene emathekwini amaningi ase-Indonesia. Ngo-December 1937, i-Lightbearer yabuyela e-Australia, seyenze umsebenzi omkhulu wokushumayela e-Indonesia.

Abazalwane bagibele i-Lightbearer

^ isig. 2 Inkulumo kaMfoweth’ uRutherford yadalula izimfundiso zamanga zeSonto LamaRoma Katolika nokuzibandakanya kwalo kwezombusazwe nakwezentengiselwano.

^ isig. 2 Alingana namaRandi angu-4 000 namuhla.