Phakathi neminyaka eminingi yokuvinjelwa, ngokuhlakanipha abazalwane e-Indonesia balandela iseluleko sikaJesu sokuba babe ‘abaqaphile njengezinyoka nokho babe msulwa njengamajuba.’ (Math. 10:16) Kodwa lapho bengasavinjelwe, abaningi kwadingeka bafunde ukushumayela “ngesibindi.”—IzEnzo 4:31.

Ngokwesibonelo, abanye abazalwane babemathintanyawo ukushumayela endlini ngendlu, begxile ekwenzeni izimpindelo nezifundo zeBhayibheli. Abanye babengawashumayezi amaSulumane. Abaningi babezethula ngokuthi bangamaKristu, bangasho ukuthi bangoFakazi BakaJehova futhi babesebenzisa izinguqulo zeLobukholwa kunokuba basebenzise INguqulo Yezwe Elisha yesi-Indonesia. * Abanye babekunqena ukuhambisa izincwadi zeBhayibheli ngesihle.

Eminye yale mikhuba yayiqale ngesikhathi bevinjelwe. Eminye yayisuka emasikweni endawo, wona agcizelela ukuba abantu bavumelane nemibono yabanye kunokuba baphikisane, bakhulume ngezindlela eziphansi kunokuba babeke izinto njengoba zinjalo. Babengasizwa kanjani abazalwane?

UJehova wanikeza impendulo esebenzisa abazalwane abavuthiwe abanikeza izeluleko ngomusa. (Efe. 4:11, 12) Ngokwesibonelo, ngo-2010, ilungu leNdikimba Ebusayo elalivakashele lapha, uStephen Lett, lakhuthaza abazalwane ukuba baphakamise igama likaNkulunkulu ngokuba basebenzise INguqulo Yezwe Elisha ensimini. Isithunywa sevangeli uMisja Beerens sathi: “Inkulumo kaMfoweth’ uLett yabathinta ngokujulile abamemezeli  abaningi. Basibona isidingo sokuba bahluke njengoFakazi BakaJehova, bavikele iZwi likaNkulunkulu ngeqholo.”

Njengoba amaSulumane ase-Indonesia evame ukudidanisa oFakazi BakaJehova neLobukholwa, INkonzo YoMbuso yesi-Indonesia yakhipha lesi siqondiso esiwusizo: “Ukuziveza lapho nje uqala ingxoxo yakho ukuthi unguFakazi KaJehova kuyindlela engcono kakhulu. . . . Siyaziqhayisa ngokuthi simelele uJehova futhi sifuna abantu abasensimini yethu balazi igama lakhe nezinjongo zakhe!” UShinsuke Kawamoto, okhonza ehhovisi legatsha e-Indonesia, uyalandisa: “Le ndlela eqondile kodwa engacunuli iletha imiphumela emihle. AmaSulumane amaningi ayafuna ukwazi ngoFakazi BakaJehova. Afuna ukwazi ukuthi yini esenza sehluke. Ilukuluku lawo lisivulela ithuba lokunikeza ubufakazi obuhle.”

Abamemezeli bakhuthazwa nokuba bakhuthalele ukuhambisa INqabayokulinda ne-Phaphama! ULothar Mihank, umxhumanisi weKomiti Yegatsha, uyachaza: “Ukuze abantu basazi, kudingeka bafunde omagazini bethu. Omagazini bayabathambisa abantu futhi babakhuthaza ukuba bamukele iqiniso. Lapho sibahambisa, sinikeza abantu abaningi ithuba lokufunda ngoJehova.”

Igalelo Lokufakaza Obala

Ngo-2013, igatsha lase-Indonesia laqala izindlela ezintsha ezimbili zokushumayela ezigunyazwe iNdikimba Ebusayo: ukufakaza okukhethekile emadolobheni amakhulu nokufakaza obala kwamabandla. Lezi zindlela ezijabulisayo zivulela abantu abaningi e-Indonesia ithuba lokuzwa izindaba ezinhle.

Itafula lokuqala lokufakaza okukhethekile emadolobheni amakhulu labekwa esitolo esikhulu sama-electronic eNtshonalanga Jakarta. Amabandla endawo abe eseqala ukubeka amatafula nezinqola zokufakaza obala emabandleni awo. Ungakapheli unyaka, kwase kunamatafula  nezinqola ezevile ku-400 emadolobheni ase-Indonesia. Ube yini umphumela?

UYusak Uniplaita, umdala waseJakarta, uyabika: “Ngaphambi kokuqala ukufakaza obala, amabandla akithi ayecela omagazini abangu-1 200 ngenyanga. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, sase sicela omagazini abangu-6 000 ngenyanga. Manje sesicela abangu-8 000 ngenyanga. Sihambisa nezincwadi nezincwajana eziningi.” EMedan, eNyakatho Sumatra, iqembu elincane lamaphayona labeka izinqola zokufakaza ezindaweni ezintathu. Ngenyanga yokuqala, lahambisa izincwadi ezingu-115 nomagazini ababalelwa ku-1 800. Ngemva kwezinyanga ezimbili, amaphayona angaba ngu-60 ezindaweni ezingu-7 ahambisa izincwadi ezevile ku-1 200 nomagazini abangu-12 400. Isithunywa sevangeli, uJesse Clark, sithi: “Lezi zindlela ezintsha zokushumayela ziyabajabulisa abafowethu futhi zembula nokuthi makhulu amathuba okwanda e-Indonesia. Ukushumayela obala kuyinto esizolokhu siyenza!”

Basebenzisa Ulimi Olukhuluma Nenhliziyo

I-Indonesia iphakathi kwamazwe anezilimi eziningi emhlabeni. * Nakuba iningi labantu likhuluma isi-Indonesia, abaningi bakhuluma nolimi abaluncele ebeleni—ulimi olukhuluma nenhliziyo.

Abahumushi besiBatak-Toba eNyakatho Sumatra

Ngo-2012, ihhovisi legatsha lanquma ukubheka izidingo zale nsimu enezilimi eziningi kangaka. UTom Van Leemputten uthi: “Saqala ngokuhumushela izincwadi ezilimini ezingu-12 ezikhulunywa abantu abangaba yizigidi ezingu-120. Lapho abahumushi besiJava bebona isampula lokuqala lepheshana lesiJava, bakhala izinyembezi zenjabulo. Ekugcineni base benokudla okungokomoya ngolimi lwabo!”

 Kodwa amabandla amaningi aqhubeka eqhuba imihlangano ngesi-Indonesia, ngisho nasezindaweni ezinabantu abaningi abakhuluma ulimi lwendabuko. ULothar Mihank uyakhumbula: “Ngo-2013, mina nomkami, uCarmen, saya emhlanganweni wezinsuku ezimbili eNias Island eNyakatho Sumatra. Iningi kwabangu-400 ababekhona lalikhuluma isiNias kodwa zonke izinkulumo zazinikezwa ngesi-Indonesia. Ngemva kokuxoxa nezikhulumi, satshela izethameli ukuthi izinkulumo zangakusasa zizonikezwa ngesiNias. Ngakusasa kwafika abantu abangaphezu kuka-600 ehholo.” UCarmen uyanezela: “Kwakubonakala ukuthi izilaleli zazilalelisisile njengoba isimiso sesingesiNias kunangayizolo ngesikhathi izinkulumo zinikezwa ngesi-Indonesia. Kwabathokozisa kakhulu ukuzwa—nokuqonda kahle—isigijimi seBhayibheli ngolimi lwabo.”

 Ngisho nezithulu e-Indonesia seziyalizwa iqiniso ngolimi lwazo. Kusukela ngo-2010, abahumushi boLimi Lwezandla Lwase-Indonesia sebehumushe izincwajana ezingu-7 namapheshana angu-8 ngalolu limi. Ngaphezu kwalokho, ihhovisi legatsha liye lahlela ukuba kube namakilasi angu-24 okufunda ulimi lwezandla. Sekufunde abantu abangaphezu kuka-750. Namuhla, amabandla namaqembu angu-23 olimi lwezandla anikeza usizo olungokomoya nenduduzo kubantu abayizithulu abalinganiselwa ezigidini ezintathu abahlala e-Indonesia.

Isithulu sithola usizo olungokomoya

Njengamanje uMnyango Wabahumushi unamaqembu angu-37 abahumushi. Kunabahumushi abangu-117 nezisebenzi ezibasizayo ezingu-50, bonke basebenza ezindaweni ezingu-19 kulo lonke elase-Indonesia.

^ isig. 2 INguqulo Yezwe Elisha ephelele yesi-Indonesia yakhululwa ngo-1999. Abahumushi basebenza kanzima iminyaka engu-7 ngesikhathi bevinjelwe ukuze bayiqede. Ngemva kweminyaka eminingana, kwakhululwa imiqulu emibili ye-Insight on the Scriptures ne-Watchtower Library ekuyi-CD-ROM ngesi-Indonesia, okuwumzamo omuhle kakhulu abawenza!

^ isig. 2 E-Indonesia kukhulunywa izilimi ezingu-707, kanti umakhelwane wayo iPapua New Guinea, unezingu-838.