Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 I-INDONESIA

Ngaphansi Kwejoka LamaJapane

Ngaphansi Kwejoka LamaJapane

Ekuqaleni kuka-1942 amasosha aseJapane ahlasela i-Indonesia, agcina eyibusa ngonya. Abazalwane abaningi baphoqwa ukuba benze umsebenzi onzima—bakhe imigwaqo noma bakhuculule imisele. Abanye bayiswa emakamu angamajele axhuthukayo futhi bahlukunyezwa ngenxa yokwenqaba ukuya empini. Abazalwane okungenani abathathu bashonela ejele.

UJohanna Harp, amadodakazi akhe amabili nomngane wabo uBeth Godenze (phakathi nendawo)

Omunye udade ongumDashi, uJohanna Harp, owayehlala ezintabeni ezile kude eMpumalanga Java, wakwazi ukucasha wangaboshwa iminyaka emibili yokuqala yempi. Yena  nezingane zakhe ezintathu ezevile eminyakeni engu-12 basebenzisa inkululeko ababenayo ukuze bahumushe incwadi ethi Salvation ne-Nqabayokulinda beyisusa esiNgisini beyiyisa olimini lwesiDashi. * Lezi zincwadi ezase zihunyushiwe zazibe sezikopishwa bese zishushumbiselwa oFakazi kulo lonke elaseJava.

OFakazi abambalwa ababesenenkululeko babehlangana babe amaqembu amancane futhi bashumayele ngokuqapha. “Ngangihlale ngikuphaphamele ukushumayela ngokwethukela,” kusho uJosephine Elias (uMaTan). “Ngangiphatha i-chess lapho ngiphindela kubantu abanesithakazelo ukuze abantu bacabange ukuthi ngiyozidlalela i-chess.” UFelix Tan nomkakhe, uBola, babeshumayela endlini ngendlu benze sengathi badayisa insipho. UFelix wathi: “Sasihlale silandelwa izimpimpi ze-Kempeitai, amaphoyisa ezempi angamaJapane ayesatshwa kakhulu. Ukuze singasolisi, sasiya kubantu esibafundelayo ngezikhathi ezihlukahlukene. Abayisithupha esasibafundela bathuthuka kahle kakhulu futhi babhapathizwa phakathi nempi.”

Ukwahlukana EJakarta

Njengoba abazalwane babesajwayela ubunzima besikhathi sempi, ngokushesha babhekana nolunye uvivinyo olunzima. Iziphathimandla zaseJapane zathi zonke izifiki (kuhlanganise namaShayina akhulele e-Indonesia) mazibhalise bese ziphatha umazisi onesifungo sokwethembeka eMbusweni WamaJapane. Abazalwane bazibuza, ‘Ingabe kufanele sibhalise futhi sisayine umazisi, noma kufanele senqabe?’

UJosephine Elias nomfowabo uFelix

UFelix Tan wathi: “Abazalwane baseJakarta bathi kithina esasiseSukabumi asenqabe ukusayina omazisi. Kodwa sabuza iziphathimandla ukuthi singawashintsha yini amagama athi ‘osayinile ufungile ukuthi uzothembeka’ afundeke  kanje: ‘osayinile ngeke awuphazamise’ umbuso wamaJapane. Ngokumangalisayo zavuma, ngakho sonke sabathola omazisi. Lapho abazalwane baseJakarta bezwa ngesinqumo esasithatha, basibiza ngezihlubuki, bazihlukanisa nathi.”

Ngokudabukisayo, iningi labazalwane baseJakarta ababezihlukanisile nathi baboshwa futhi balishiya iqiniso. Omunye umzalwane waseJakarta ongazange avumelane nesinqumo sokushintshwa kwamagama ayebhalwe komazisi, wagcina eboshwe no-André Elias. “Ngaxoxa naye ngendaba yokubhalisa ngamsiza ukuba abe nombono olinganiselayo,” kusho u-André. “Ngokuthobeka waxolisa ngokuthi wayezihlukanisile nathi. Ngemva kwalokho, saba nesikhathi esimnandi sokwakhana, kodwa ngeshwa washona ngenxa yezimo ezazinzima ejele.”

Merdeka!

Lapho impi iphela ngo-1945, abazalwane nodade babezimisele ukuqhubeka nomsebenzi wokushumayela. Omunye umzalwane owayekade eboshiwe futhi wahlukunyezwa  wabhalela ihhovisi legatsha lase-Australia wathi: “Ngiphinde ngiyanibhalela futhi ngemva kweminyaka emine enzima, ngisayibambile. Kubo bonke ubunzima engidlule kubo, angizange ngibalibale abafowethu. Ngicela ningithumelele izincwadi.”

Izincwadi ayezicelile zafika ngokushesha, zaqale zafika zimbalwa, kamuva kwafika eziningi. Iqembu labamemezeli abayishumi eJakarta laqhubeka nokuhumusha izincwadi ngolimi lwesi-Indonesia.

Ngo-August 17, 1945, abaholi benhlangano yenkululeko yase-Indonesia bamemezela ukuthi i-Indonesia isiyizwe elizimele, kwabe sekuqala ukuvukelwa kombuso wamaDashi okwathatha iminyaka emine. Kwafa amashumi ezinkulungwane zabantu ezinxushunxushwini ezalandela, kwathi abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-7 baphoqeleka ukuba basuke ezindaweni zabo.

Njengoba kuvukelwa umbuso, abafowethu bona babeqhubeka beshumayela endlini ngendlu. UJosephine Elias wathi: “Izishoshovu zazama ukusiphoqa ukuba sisho isiqubulo sazo esithi ‘Merdeka,’ okusho ukuthi ‘iNkululeko.’ Kodwa sazitshela ukuthi asithathi-hlangothi ezindabeni zezombusazwe.” Ngo-1949 amaDashi ayeka ukubusa izwe, izintambo azinikeza iRepublic of the United States of Indonesia (manje osekuyiRepublic of Indonesia). *

Ngo-1950 abazalwane base-Indonesia base bekhuthazele iminyaka engaba yishumi bekhuthazelela izinxushunxushu. Kodwa babesahlalelwe umsebenzi omningi. Babezozisakaza kanjani izindaba ezinhle ezigidini zabantu base-Indonesia? Kwakubonakala kungenakwenzeka! Nokho, benokholo oluqinile, baqhubekela phambili, beqiniseka ukuthi uJehova ‘uzothumela izisebenzi ekuvuneni kwakhe.’ (Math. 9:38) Futhi yilokho kanye uJehova akwenza.

^ isig. 2 UHermine (uMimi), oyindodakazi encane kaDade Harp, waya esikoleni saseGileyadi ngemva kwempi, wabuyela e-Indonesia eseyisithunywa sevangeli.

^ isig. 3 AmaDashi aqhubeka ephethe iWest Papua (ngaleso sikhathi okwakuyiWest New Guinea) kwaze kwaba ngu-1962.