• UNYAKA AZALWA NGAWO 1928

  • UNYAKA ABHAPATHIZWA NGAWO 1957

  • UMLANDO WAKHE OMFUSHANE Udade owaba nesu lokusiza umyeni wakhe ophikisayo ukuba afunde iqiniso.—Ilandiswa indodana yakhe, uMario Koetin.

UMAMA wayenomusa, ethanda abantu, ethanda neBhayibheli. Lapho etholana noGertrud Ott, owayeyisithunywa sevangeli eManado, eNyakatho Sulawesi, wavumela phezulu ukufundelwa iBhayibheli wabe esethola iqiniso. Kodwa ubaba, u-Erwin, owayeyisikhulu sasebhange futhi kamuva waba usihlalo we-Jakarta Stock Exchange, wamphikisa kakhulu.

Ngelinye ilanga ubaba wanqumela umama ugwayi katiki.

Ethukuthele wathi: “Kumelwe ukhethe—inkolo yakho noma umyeni wakho!”

Umama wathula wacabangisisa. Wabe esephendula ngomusa, “Ngikufuna kokubili—umyeni wami noJehova.”

Ubaba waphelelwa amazwi negwebu lehla.

Ekugcineni, ubaba wathamba ngoba wayemthanda kakhulu umama futhi ekwazisa kakhulu ukuhlakanipha nokuqonda kwakhe.

Nokho, umama wayefuna ukuba umyeni wakhe ahlanganyele naye ekukhulekeleni kweqiniso. Ngemva kokuthandaza  ngobuqotho ngalokhu, wakhumbula ukuthi ubaba wayethanda ukufunda izilimi. Ngakho wanquma ukubeka obala amavesi eBhayibheli esiNgisi endlini. “Ngizama ukuthuthukisa isiNgisi sami,” etshela ubaba. Ekhumbula ukuthi ubaba wayekuthanda ukulalela izinkulumo zasobala, wayemcela nokuba amsize lapho eprakthiza izinkulumo zakhe zeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini. Wavuma. Ekhumbula ukuthi unomoya wokungenisa izihambi, umama wamcela ukuba bamukele umbonisi ojikelezayo. Wavuma. Njengoba ayemazi ukuthi uyawazisa umkhaya wakhe, wasikisela ngomusa ukuba ahlale nathi emihlanganweni emikhulu yobuKristu. Wenza kanjalo.

Imizamo kamama yokuba nesineke nokuqonda, kancane kancane yayithambisa inhliziyo kababa. Kamuva, lapho sesihlala eNgilandi, ubaba wayeya emihlanganweni yebandla futhi waba umngane kaJohn Barr, owaba ilungu leNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Ngawo lowo nyaka, ubaba wabhapathizwa, okwajabulisa umama kakhulu. Eminyakeni eyalandela, ubaba wabonisa umama uthando ngezindlela ezingachazeki.

Abanye babangane bethu bafanisa umama noLidiya, owesifazane ongumKristu wangekhulu lokuqala owabonisa umoya wokungenisa izihambi ngendlela evelele. (IzE. 16:14, 15) Kodwa mina ngivame ukumfanisa noSara, owazithoba ngenjabulo kumyeni wakhe, u-Abrahama. (1 Pet. 3:4-6) Umama wayengowesifazane omsulwa, onenhlonipho nothanda izinto ezingokomoya owathinta bonke ababemazi. Yisibonelo sakhe esasiza ubaba ukuba amukele iqiniso. Kimina wayeyindodakazi kaSara yangempela.

Umama wayengowesifazane omsulwa, onenhlonipho nothanda izinto ezingokomoya owathinta bonke ababemazi