Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Emhlanganweni owawungesikhathi sokuvinjelwa, abanye balalela besesikebheni

 I-INDONESIA

Bazimisela Ukuqhubekela Phambili

Bazimisela Ukuqhubekela Phambili

Lapho abazalwane egatsheni bezwa ngokuvinjelwa, bathatha isinyathelo masinyane. URonald Jacka uthi: “Sathatha amarekhodi anezimfihlo, izincwadi nezimali zegatsha sakuyisa emizini okwakuphephile ukukubeka kuyo eJakarta. Ihhovisi legatsha sabe sesilithuthela endaweni engagagulwanga, izakhiwo zegatsha esasizisebenzisa sazidayisa ngasese.”

Iningi labazalwane laqhubeka likhuthele futhi linesibindi. Babekhuthazelele uvivinyo olunzima olwandulela ukuvinjelwa, futhi baqhubeka bethembele kuJehova. Kodwa abanye abazalwane bazumeka. Abadala abambalwa besaba, basayina amaphepha ayevuma ukuthi bazoyeka ukushumayela. Abanye badalula amagama abamemezeli. Ihhovisi legatsha lathumela abazalwane abavuthiwe ukuba bayoqinisa amabandla futhi basize labo ababeyekile ukuhlanganyela. UJohn Booth, ilungu leNdikimba Ebusayo, naye waya e-Indonesia wafike wabanikeza iseluleko esifana nesikababa ababesidinga kakhulu.

Ngokusobala, uJehova, uMalusi Omkhulu, wayeqinisa futhi eduduza abantu bakhe. (Hez. 34:15) Abadala baqala ukuhola ngokwengeziwe ngokomoya, abamemezeli nabo bathola izindlela ezintsha zokushumayela nezibonisa ukuqapha. (Math. 10:16) Abazalwane abaningi babethenga amaBhayibheli esimanje ashibhile eNhlanganweni YamaBhayibheli Yase-Indonesia, bawahambisele abaninikhaya, ngokuhlakanipha bafake nesigijimi soMbuso uma kungenzeka. Abanye babekhipha ikhasi lokuqala lezincwadi zethu, elibonisa ukuthi zinyatheliswe obani,  bese bezihambisela abathakazelayo. Amaphayona amaningi aqhubeka eshumayela ezenza abantu abadayisa endlini ngendlu, njengoba kwakwenze awangaphambili ngesikhathi kuhlasela amaJapane.

UMargarete noNorbert Häusler

Kwathi ngo-1977, uMnyango Wezindaba Zenkolo waphinde wagadla—wenqaba ukuvuselela ama-visa ezithunywa zevangeli ezingoFakazi BakaJehova. Eziningi zabelwa kwamanye amazwe. * UNorbert Häusler, owakhonza nomkakhe, uMargarete, eManado, eNyakatho Sulawesi, uthi: “Abazalwane nodade abaningi bafika esikhumulweni sezindiza bezovalelisa. Sakhuphuka ngezitebhisi zendiza,  sathi ukuma saqalaza emuva. Babevayiza izandla, bekhala bethi: ‘Siyabonga. Siyabonga ngokusikhonza.’ Sangena endizeni sakhala.”

Udlame ESumba

Njengoba izindaba zokuvinjelwa zazisakazeka kuzo zonke iziqhingi, i-Indonesian Communion of Churches yakhuthaza amalungu ayo ukuba acebe oFakazi abashumayelayo. OFakazi baboshwa baphonswa nemibuzo eziqhingini eziningi.

EWaingapu, esiqhingini saseSumba, umkhuzi webutho lezempi lesifunda wabiza abazalwane abangu-23 wababizela ekamu lamasosha, wathi abasayine amaphepha abhalwe ukuthi bayalulahla ukholo lwabo. Lapho benqaba, wathi ababuye beze ekamu ngakusasa—okuyibanga elingamakhilomitha angu-14 uma uhamba ngezinyawo.

Lapho befika ngakusasa ekuseni, kwabizwa oyedwa ngesikhathi kwathiwa akasayine la maphepha. Lapho enqaba, amasosha ayemshaya ngamagatsha anameva. Amasosha ayezenzela nje kubazalwane, amanye abashaye baze baquleke. Abanye abazalwane bamile njalo balindele ukuba babizwe. Ekugcineni, omunye umzalwane okuthiwa uMone Kele waya phambili wafike wabhala okuthile kula maphepha. Izinhliziyo zabanye abazalwane zashona phansi, kodwa umkhuzi wamasosha wathukuthela wangqangqa. UMone wayebhale ukuthi, “Ngizimisele ukuqhubeka nginguFakazi KaJehova kuze kube phakade!” Washaywa waze walimala, wagcina esesesibhedlela, kodwa akazange alimale ngokomoya.

Kwaphela izinsuku ezingu-11 lo mkhuzi wamasosha ezama ukuphula ubuqotho babazalwane. Wathi abame ngezinyawo usuku lonke ilanga lishisa bhe. Wabaphoqa ukuba bagaqe phansi ngezandla nangamadolo ibanga elide, ebagijimisa namabanga amade bethwele izinto  ezisindayo. Wathatha umkhonto wawubeka emqaleni womuntu ngamunye, wathi akashayele ifulege indesheni; bonke benqaba. Ngenxa yalokho, wathi abaphinde bashaywe.

Njalo ekuseni abazalwane babehamba kancane belibangise ekamu, bezibuza ukuthi kazi balindelwe hlobo luni lokuhlushwa. Endleleni babethandaza ndawonye bekhuthazana ukuba bahlale beqotho. Njalo ebusuku babegoduka bekhathele, belimele, bopha, bejabule ngokuthi babethembekile kuJehova.

Lapho abazalwane ehhovisi legatsha bezwa ukuthi abazalwane bayahlushwa, ngaso leso sikhathi bashayela umkhuzi wamasosha eWaingapu, umkhuzi wamasosha wesifunda eTimor, umkhuzi wamasosha omkhulu eBali, umkhuzi wamasosha ophakeme eJakarta nezinye iziphathimandla eziqavile zikahulumeni. Umkhuzi wamasosha eWaingapu waba namahloni ngokuthi izenzo zakhe ezimbi sezisakazwa kulo lonke elase-Indonesia, wayeka ukushushisa abafowethu.

“OFakazi BakaJehova Bafana Nezipikili”

Eminyakeni eyalandela, oFakazi abaningi e-Indonesia baboshwa, baphonswa imibuzo futhi bahlukunyezwa. Isithunywa sevangeli uBill Perrie siyakhumbula: “Kwenye indawo abazalwane abaningi bashaywa bakhishwa wonke amazinyo angaphambili. Lapho bebona umzalwane onamazinyo angaphambili, babeye bamgcone bathi: ‘Usanda kuhlanganyela wena, noma usulahle ukholo lwakho?’ Naphezu kovivinyo, labo ababeshushisiwe abazange baphelelwe injabulo noma intshiseko yokukhonza uJehova.”

“Ukuba sejele kungifundise ukuncika kakhulu kuJehova, futhi empeleni kungiqinise nakakhulu ngokomoya”

 Phakathi neminyaka engu-13, kwagwetshwa oFakazi abangu-93, bathola izigwebo ezisuka ezinyangeni ezimbili ziya eminyakeni emine. Ukuhlushwa okunjalo kwamane kwabenza bazimisela nakakhulu ukuhlala beqotho kuJehova. Ngemva kokuba uMusa Rade edonse isigwebo sezinyanga ezingu-8, wavakashela abazalwane endaweni yakubo eyobakhuthaza ukuba baqhubeke beshumayela. Wathi: “Ukuba sejele kungifundise ukuncika kakhulu kuJehova, futhi empeleni kungiqinise nakakhulu ngokomoya.” Akumangalisi ukuthi ezinye izingqapheli zathi: “OFakazi BakaJehova bafana nezipikili. Lapho ubashayelela kakhulu, bayaqina okholweni lwabo, njengoba nje nezipikili zingena ziqine entweni ezishayelelwa kuyo.”

Abamemezeli bayoshumayela e-Ambon, eMaluku

^ isig. 1 UPeter Vanderhaegen noLen Davis ababeyizithunywa zevangeli esezimnkantsh’ ubomvu base bekhulile, uMarian Tambunan (uMaStoove) wayeshade nendoda yase-Indonesia, ngakho bavunyelwa ukuba bahlale e-Indonesia. Bobathathu baqhubeka bekhuthele futhi inkonzo yabo yathela phakathi nokuvinjelwa.