LOKHU ukulandisa okushukumisayo kwabazalwane nodade abathobekile ababa nesibindi phakathi nezinxushunxushu zezombusazwe nezenkolo nokuvinjelwa komsebenzi okwakugqugquzelwa abefundisi, okwadonsa iminyaka engu-25. Funda ngomzalwane ogama lakhe lalisohlwini lwababezobulawa amaKhomanisi nangomzalwane owayeyisikhulu sezigelekeqe owaba umKristu ovuthiwe. Funda indaba ethinta inhliziyo yamantombazane amabili ayizithulu aba ngabangane, kwathi kamuva athola ukuthi awandawonye. Funda nangendlela abantu bakaJehova abashumayela ngayo izindaba ezinhle ngokuphumelelayo emphakathini onamaSulumane amaningi emhlabeni.