Tadisha izihloko zeBhayibheli ngosizo lwalezi zincwadi nezincwajana ongazithathela zona engosini yethu.