Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

“Lokho UNkulunkulu Akuhlanganisile . . . ”

“Lokho UNkulunkulu Akuhlanganisile . . . ”

UMthetho kaMose wawuthi indoda efuna ukudivosa nomkayo kwakumelwe ibhale incwadi engokomthetho. Lokhu kwakusiza ekugwemeni ukujaha ukudivosa. Nokho, ngosuku lukaJesu abaholi benkolo babekwenza kube lula ukuba umuntu adivose nashade naye. Amadoda ayengadivosa nomkawo nanganoma yisiphi isizathu. (iphuzu lokucwaninga elithi “kwencwadi yokumxosha” elikuMar 10:4, kuyi-nwtsty-E; amaphuzu okucwaninga: “ohlukanisa nomkakhe,” “uyaphinga,” akuMar 10:11, kuyi-nwtsty-E) UJesu wachaza ukuthi umshado wasungulwa futhi wagunyazwa uJehova. (Mr 10:2-12) Indoda nomkayo kufanele babe “nyamanye,” babe nesibopho esihlala njalo. Ukulandisa okufanayo okukuMathewu kubonisa ukuthi ‘ubufebe’ buwukuphela kwesizathu esingokomBhalo sokudivosa.—Math 19:9.

Namuhla, abantu abaningi babheka umshado ngendlela abaFarisi ababewubheka ngayo, hhayi ngendlela kaJesu. Lapho kuvela izinkinga, abantu abangamkhonzi uNkulunkulu bayashesha ukudivosa. Ngakolunye uhlangothi, abashadikazi abangamaKristu bazibheka njengezibalulekile izifungo zabo zomshado futhi balwela ukunqoba izinkinga ngokusebenzisa izimiso zeBhayibheli. Ngemva kokubukela ividiyo ethi Uthando Nenhlonipho Kwenza Imindeni Ibe Nobunye, yibe usuphendula imibuzo elandelayo:

  • Ungazisebenzisa kanjani IzAga 15:1 emshadweni wakho futhi kungani lokhu kubalulekile?

  • Ungazigwema kanjani izinkinga ngokusebenzisa IzAga 19:11?

  • Uma umshado wakho ususengcupheni yokubhidlika, kunokucabanga ukuthi ‘Ingabe kumelwe ngidivose?,’ imiphi imibuzo okufanele uzibuze yona?

  • Ngokusebenzisa uMathewu 7:12, ungaba kanjani umyeni noma inkosikazi engcono?