Kushunyayelwa eTonga

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Meyi 2018

Ongase Uxoxe Ngakho

Izinto ongase uxoxe ngazo ngokuphathelene nekusasa labantu nelomhlaba

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Thatha Isigxobo Sakho Sokuhlushwa Uqhubeke Ungilandela

Kungani amaKristu kufanele athandaze, atadishe iBhayibheli, ashumayele aye nasemihlanganweni njalo?

LIVING AS CHRISTIANS

Prepare Your Children to Follow Christ

What can parents do to prepare their children to dedicate their life to Jehovah God and get baptized?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Umbono Oqinisa Ukholo

Ukuguqulwa kwesimo sikaJesu kwaba namuphi umthelela kumphostoli Petru? Iziprofetho zeBhayibheli zingaba naliphi ithonya kithi?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

“Lokho UNkulunkulu Akuhlanganisile . . . ”

Abashadikazi abangamaKristu bazibheka njengezibalulekile izifungo zabo zomshado. Amadoda nomkawo bangazinqoba izinkinga ngokusebenzisa lezi izimiso zeBhayibheli.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Ukhalakathisele Okungaphezu Kokwabo Bonke Abanye

Iziphi izifundo ezibalulekile esingazifunda endabeni yomfelokazi ompofu owanikela ngezinhlamvu zemali ezimbili zenani elincane kakhulu?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Gwema Ukubanjwa Ugibe Lokwesaba Abantu

Kungani abaphostoli bahluleka ukumelana novivinyo lokwesaba abantu? Ngemva kokuvuswa kukaJesu, yini eyasiza abaphostoli abaphendukile ukuba bashumayele naphezu kokuphikiswa?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

UJehova Uzokusiza Ube Nesibindi

Uke uzizwe yini wesaba ukuziveza ukuthi unguFakazi kaJehova? Uma kunjalo, ungasiqunga kanjani isibindi sokukhuluma ngoJehova?