Ukukhumbula izenzo zikaJehova zokusindisa kwanikeza uDavide isibindi

27:1-3

  • UJehova wasindisa uDavide osemusha engonyameni

  • UJehova wasiza uDavide wabulala ibhere ukuze avikele umhlambi

  • UJehova wasekela uDavide lapho ebulala uGoliyathi

Yini engasisiza sibe nesibindi njengoDavide?

27:4, 7, 11

  • Umthandazo

  • Ukushumayela

  • Ukuba khona emihlanganweni

  • Isifundo somuntu siqu nokukhulekela komkhaya

  • Ukukhuthaza abanye

  • Ukukhumbula indlela uJehova asisize ngayo ezikhathini ezidlule