AmaKristu ajabulela ubudlelwano eMyanmar

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Juni 2019

Ongase Uxoxe Ngakho

Izingxoxo ezimayelana nendlela nokuphila ngemva kwezinsuku zokugcina.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

’Isenzakalo Esingumfanekiso’ Esinencazelo Esithintayo

Amakhosikazi ka-Abrahama uSara noHagari bamelelani? Ungazuza kanjani esivumelwaneni esisha?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Isimiso SikaJehova Sokuqondisa Nalokho Esikufezayo

Siyini isimiso sikaJehova sokuqondisa futhi singabambisana kanjani naso?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Yenza Isikhathi Sakho Sokutadisha Sizuzise Nakakhulu

Iziphi ezinye izinto ongazenza ukuze uthuthukise indlela otadisha ngayo?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Gqokani Zonke Izembatho Zempi Ezivela KuNkulunkulu”

AmaKristu angamasosha. Sibhale ngasinye isembatho sakho esingokomoya nalokho esikumelelayo.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Yini Engajabulisa UJehova?

Ungaqhubeka kanjani uqonda intando kaJehova futhi wenze ngokuvumelana nayo?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Ningakhathazeki Ngalutho”

Ziningi izinto ezingasenza sikhathazeke kulezi zinsuku zokugcina. Yini engenza ungakhathazeki kakhulu?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Kukhethe Ngokuhlakanipha Ozozijabulisa Ngakho

Ungamjabulisa kanjani uJehova endleleni osisebenzisa ngayo isikhathi sakho sokuzijabulisa?