Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo Ezisikiselwe

PHAPHAMA!

Umbuzo: Ingabe iBhayibheli livela kuNkulunkulu? Noma ingabe limane liyincwadi enezindaba ezaqanjwa abantu?

UmBhalo: 2Thim 3:16

Okuzohanjiswa: Le Phaphama! ikhuluma ngemikhakha emithathu yobufakazi obuqinisekisa ukuthi iBhayibheli livela kuNkulunkulu ngempela.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Kufanele sisibheke kanjani isipho esiwukuphila?

UmBhalo: IsAm 4:11

Iqiniso: Kufanele sikuhloniphe ukuphila, ngoba kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Siyakukhathalela ukuphepha, ngakho ngeke silokothe sibulale umuntu ngamabomu. Siyasazisa lesi sipho esiwukuphila.

SIYINI ISIHLUTHULELO SOKUBA NOMNDENI OJABULAYO? (T-32)

Umbuzo: Phawula lo mbuzo okuleli pheshana nezindlela ongase uphendule ngazo. Wena ubungathini?

UmBhalo: Luka 11:28

Okuzohanjiswa: Leli pheshana lichaza indlela lokhu okushiwo iBhayibheli okungawuzuzisa ngayo umndeni wakho nokuthi kungani kufanele sikukholelwe lokho elikushoyo.

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa indlela okuhlelwe ngayo izibonelo ezandulele ukuze uzakhele eyakho intshumayelo yenkonzo yasensimini.