Umbono kaHezekeli wagcwaliseka okokuqala lapho kubhujiswa iJerusalema lasendulo. Ugcwaliseka kanjani lo mbono namuhla?

9:1, 2

  • Indoda ephethe uphondo lukayinki lukanobhala imelela uJesu Kristu

  • Amadoda ayisithupha aphethe izikhali zokuphihliza amelela amabutho asezulwini aholwa uKristu

9:3-7

  • Isixuku esikhulu siyothola uphawu lwabazosinda lapho sahlulelwa njengezimvu phakathi nosizi olukhulu

Kumelwe ngenzeni ukuze ngithole uphawu lwabazosinda?