Thandaza ngokuqondene nezithembiso zakho kuJehova

61:1, 8

  • Ukuthandaza ngokuqondene nezithembiso zethu kuyosenza sizimisele nakakhulu ukuzigcina

  • Ukuzinikezela kwethu kuNkulunkulu kuyisithembiso esibaluleke kunazo zonke esingazenza

UHana

Bonisa ukuthi uyamethemba uJehova ngokuthululela kuye isifuba sakho ngomthandazo

62:8

  • Umthandazo onenjongo uveza imizwa yethu ejulile

  • Uma imithandazo yethu ikugagula esikuqondile, sisheshe sibone lapho uJehova esiphendula

UJesu

UJehova unguMuzwi womthandazo kubo bonke abanhliziyo zilungile

65:1, 2

  • UJehova ulalela “abantu bayo yonke inyama [noma inhlobo]” abafuna ngobuqotho ukumazi nokwenza intando yakhe

  • Singathandaza noma nini kuJehova

UKorneliyu

Izinto engifuna ukuzifaka emithandazweni yami.