INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Julayi–Agasti 2021

YIBA UMSHUMAYELI NOMFUNDISI ONGCONO ENSIMINI

Yiba Nozwela

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Izimiso Zokwahlulela Ngokulunga

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Ukuphila Komuntu Kuyigugu KuJehova

YIBA UMSHUMAYELI NOMFUNDISI ONGCONO ENSIMINI

Thinta Inhliziyo

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Ukukhonza UJehova Akulukhuni

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Akulukhuni Ukuba Nesibindi

YIBA UMSHUMAYELI NOMFUNDISI ONGCONO ENSIMINI

Ongase Uxoxe Ngakho